Latvijā līdzās likumdošanas un izpildu varai pastāv neatkarīga tiesu vara. Tiesu vara pieder tiesu sistēmai, kas ietver rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas, Augstāko tiesu un Satversmes tiesu. Tiesu sistēmas mērķis ir personas tiesību aizsardzība pret dzīvības, veselības, personiskās brīvības, goda, cieņas un mantas apdraudējumiem.

Lai tiesu sistēmā un jurisprudencē kopumā virzītos pa karjeras kāpnēm un ieņemtu augstākus amatus, pamatā ir nepieciešama augstākā izglītība tiesību zinātņu jomā – jurista kvalifikācija, ko Latvijā var iegūt, pabeidzot maģistrantūras studijas. Jurista kvalifikācija nepieciešama, piemēram, tiesneša, prokurora, zvērināta advokāta, zvērināta notāra, zvērināta tiesu izpildītāja un citos amatos.

Ar jurisprudenci saistīti jautājumi ir aktuāli dažādām iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, jo ikdienas darbā nākas saskarties ar dokumentu izstrādi, tiesību normu piemērošanu un skaidrošanu, un citu juridiska rakstura jautājumu risināšanu. Līdz ar to iegūta izglītība tiesību zinātņu jomā sniedz plašas darba iespējas ne tikai tieslietu nozarē, bet arī citās nozarēs, piemēram, transporta un loģistikas nozarē, kurā ir būtiskas zināšanas un izpratne par starptautiskos pārvadājumus regulējošajiem tiesību aktiem.

Papildu informācija par nozari:

Publicēts 2022. gada 2. februārī
Atjaunots 2023. gada 22. novembrī