Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare ir daudzveidīga. Tā sastāv no vairākiem sektoriem, aptverot vairākus atšķirīgus darbības veidus, t.sk. mašīnbūvi, mašīnzinības, metālu ražošanu, gatavo metālu izstrādājumu ražošanu un uzstādīšanu, elektrisko iekārtu ražošanu, transportlīdzekļu ražošanu, medicīnas iekārtu ražošanu, iekārtu un ierīču remontu un uzstādīšanu un citas darbības.

Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Šī nozare pēdējos gados attīstās īpaši strauji, nodarbinot arvien vairāk kvalificētu strādnieku. Tas nozīmē, ka, iegūstot izglītību kādā no šīs nozares profesijām, ar darbu būsi nodrošināts. Turklāt darba iespējas ir ne tikai šeit Latvijā, bet arī ārzemēs.

Svarīgi zināt, ka liela daļa skolnieku/studentu darba attiecībās stājas jau pēc prakses perioda beigām, kas nozīmē, ka algotu darbu vari iegūt jau mācību laikā.

Ko piedāvā Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare?
  • stabilitāti;
  • profesionālu un augsti kvalificētu apmācību attiecīgajā specialitātē latviešu valodā un svešvalodās;
  • darbu gan individuāli, gan komandā;
  • apmācības un praksi Latvijā un ārvalstīs;
  • karjeras izaugsmes iespējas;
  • konkurētspējīgu atalgojumu.
Kāpēc izvēlēties šo nozari?

Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare ir ļoti pievilcīga jaunajiem darba ņēmējiem – kvalificēti speciālisti šajā nozarē ir ļoti pieprasīti. Tieši šī nozare Latvijā ir tā, kurā visplašāk tiek izmantoti tehnoloģiju jauninājumi. Šai nozarei ir ļoti augsta pievienotā vērtība un šeit nepieciešamas plašas zināšanas un pieredze, kas apgādā visas pārējās tautsaimniecības nozares ar mašīnām, ražošanas sistēmām, sastāvdaļām un saistītajiem pakalpojumiem, kā arī ar dažādām nozarēm vajadzīgajām tehnoloģijām un zināšanām.

Šajā nozarē populārākās profesijas ir: inženieris konstruktors, tehnologs, mehāniķis, metināšanas inženieris, mašīnbūves speciālists, mehatroniķis, mehatronisko sistēmu tehniķis, mašīnbūves tehniķis, atslēdznieks, metinātājs, virpotājs, frēzētājs, CNC darbagaldu iestatītājs un operators.

Karjeras izaugsme

Kā jau jebkurā nozarē, arī šajā ir iespējama karjeras izaugsme, kuru var īstenot nepārtraukti pilnveidojot savas zināšanas konkrētajā profesijā vai nozarē kopumā, kā arī iegūt papildus vai augstāka līmeņa izglītību, kas ļauj kvalificēties augstākam amatam.

Ja metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozarē pati sākotnējā amata pozīcija ir strādnieks, par kuru var strādāt ar pabeigtu pamatizglītību, tad pati augstākā amata pozīcija ir inženieris, par kuru var strādāt tikai ar iegūtu augstāko izglītību.

Derīgi zināt, ka lielākā daļa profesiju metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozarē dod iespēju strādāt arī individuāli, nodibinot pašam savu uzņēmumu un realizējot savas idejas. Tādā veidā vari gan pats noteikt savu darba laiku un noslogotību, kā arī gūt iespējamus panākumus Latvijas un ārvalstu mērogā.

Publicēts 2018. gada 31.maijā