Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare sastāv no vairākiem sektoriem, tostarp mašīnbūve, mašīnzinības, metālu ražošana, gatavo metālu izstrādājumu ražošana un uzstādīšana, elektrisko iekārtu ražošana, transportlīdzekļu ražošana, medicīnas iekārtu ražošana, iekārtu un ierīču uzstādīšana, remonts un citas darbības. Nozarei ir ļoti augsta pievienotā vērtība, jo tā apgādā visas pārējās tautsaimniecības nozares ar mašīnām, ražošanas sistēmām, sastāvdaļām, tehnoloģijām un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Pēdējos gados nozare attīstās īpaši strauji, nodarbinot arvien vairāk kvalificētu strādnieku. Tas nozīmē, ka, iegūstot izglītību kādā no šīs nozares profesijām, ar darbu būsi nodrošināts. Liela daļa audzēkņu / studentu darba attiecības uzsāk jau pēc prakses beigām, tas nozīmē, ka algotu darbu vari iegūt jau mācību / studiju laikā. Kvalificēti speciālisti šajā nozarē vienmēr ir ļoti pieprasīti. Daudzās profesijās šajā nozarē ir iespēju strādāt individuāli, nodibinot uzņēmumu un realizējot savas idejas. Jāņem vērā, ka strādājot šajā nozarē, pastāvīgi jāpaaugstina kvalifikācija atbilstoši dinamiskajam tehnoloģiskajam progresam.

Papildu informācija par nozari

Profesionālās izglītības iespējas pēc 9. un 12. klases Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozarē 2024./2025. mācību gadā

Publicēts 2022. gada 2. februārī
Atjaunots 2024. gada 23. februārī