Transporta nozare ietver dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakšnozares, kā arī pasažieru un kravu pārvadājumu jomu. Pārvadājumi attiecas uz preču, materiālu un cilvēku pārvietošanu no vienas vietas uz otru. Loģistika ir pārvadājumu pakalpojuma plānošanas, izpildes un kontroles process, lai samazinātu izmaksas un pilnīgi apmierinātu pakalpojuma patērētāja vajadzības.

Autosatiksme iekļauj autoceļu infrastruktūru un satiksmei nepieciešamo aprīkojumu, kā arī vadāmus mehāniskus transportlīdzekļus, kuri piedalās sauszemes ceļu satiksmē un nodrošina kravu un pasažieru pārvadājumus.

Jūrniecības nozarei ir ļoti liela nozīme pasaules ekonomikā, jo lielākā daļa kravu pārvadājumu tiek veikti tieši pa jūras ceļiem. Jūras pārvadājumi ir izdevīgākais veids, kā pārvadāt kravu no punkta A uz punktu B. Lielākā daļa plaša patēriņa preces (drēbes, sadzīves tehnika, datori, telefoni utt.), kas galvenokārt ražotas kādā no Āzijas valstīm un tiek tirgotas Eiropā, noteikti kādā no pārvadājuma posmiem tiek vestas arī pa jūru, izmantojot kuģi kā transportlīdzekli. Darbs uz kuģiem ir prestižs un labi atalgots. Jūrniecībā vienmēr ir bijis pieprasījums pēc augsti kvalificētiem, kompetentiem speciālistiem, kādus sagatavo arī Latvijas jūrniecības jomas izglītības iestādes.

Gaisa transports faktiski ir vienīgā alternatīva masveida pasažieru pārvadājumiem starp Latviju un pārējo Eiropu. Gaisa transportam ir liela ietekme uz valsts ekonomikas attīstību un iekšzemes kopprodukta pieaugumu. Tas rada priekšnoteikumus un veicina citu nozaru, it īpaši tūrisma, attīstību, kā arī dod lielu ieguldījumu nodarbinātības paaugstināšanā un ārējo tiešo investīciju piesaistē Latvijas tautsaimniecībā.

Dzelzceļa transports ir viens no perspektīvākajiem sauszemes transporta veidiem gan drošības, gan ekoloģiskajā ziņā. Jau tagad tam ir liela nozīme Latvijas ekonomikā. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra tiek veidota atbilstoši mobilitātes vajadzībām un tās pārvaldītājs ir valsts dibināta akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”. Dzelzceļa pārvadājumus atkarībā no satiksmes veida iedala: iekšzemes dzelzceļa pārvadājumos, kas tiek veikti starp Latvijā esošajām nosūtīšanas stacijām un galastacijām, arī kravas pārvadājumi uz, no vai starp pieostas stacijām; starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos, kas tiek veikti divu vai vairāku valstu teritorijā.

Profesionālās izglītības iespējas pēc 9. un 12. klasesTransporta nozarē 2024./2025. mācību gadā

Publicēts 2022. gada 9. februārī
Atjaunots 2024. gada 24. novembrī