Meklēšanas rezultāti

Apsargs ieslodzījuma vietās apsargā ieslodzījuma vietas ārējo teritoriju, veicot ieslodzīto, caurlaides punktu un videonovērošanas sistēmu uzraudzību, kā arī patrulējot cietuma ārējā aizliegtā teritorijā.
Hide enterprise
Hide profession
Arborists - Profesija
Kokkopis (arborists) ir kvalificēts strādnieks, kas praktiski un patstāvīgi veic darba uzdevumu izpildi koku kopšanā gan privātajā, gan publiskajā ārtelpā.
Hide enterprise
Hide profession
Arhitekts - Profesija
Arhitekts izstrādā visu veidu būvprojektus visās arhitektūras jomās, kontrolē, uzrauga un vada projektu īstenošanu, konsultē arhitektūras mākslinieciskajos un plānošanas jautājumos, veic zinātniskās pētniecības darbus un vada vai piedalās dažāda līmeņa teritoriju plānošanas dokumentu izstrādē.
Hide enterprise
Hide profession
Arhitektu birojs - Darbavieta
Arhitektu birojs sagatavo sabiedrisko, dzīvojamo un citu ēku būvprojektus, publisko un privāto ārtelpu būvprojektus, sagatavo būvprojektu tehnisko dokumentāciju, maketus, rasējumus un specifikācijas, izstrādā teritoriālplānojumus un teritoriju labiekārtošanas plānus.
Arhitektūras tehniķis arhitekta vadībā veic būvprojekta izstrādes darbus - uzmēra objektu un izgatavo uzmērījumu rasējumus, izstrādā objekta darba rasējumus un ēku arhitektūras konstruktīvos mezglus, apkopo informāciju un noformē tehnisko dokumentāciju.
Hide enterprise
Hide profession

Pages