Lai kļūtu par docentu, ir jābūt vismaz doktora grādam. Par mākslas specialitātēs docentu var kļūt arī personas, kuru mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti atbilst attiecīgās augstskolas senāta pieņemtajam nolikumam par akadēmiskajiem amatiem.

Doktora studiju programma
Atjaunots 2024. gada 7. februārī
Publicēts 2020.gada 9.aprīlī