Lai kļūtu par docentu, ir jābūt vismaz doktora grādam. Par mākslas specialitātēs docentu var kļūt arī personas, kuru mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti atbilst attiecīgās augstskolas senāta pieņemtajam nolikumam par akadēmiskajiem amatiem. Tāpat par docentu var kļūt arī persona, kurai nav zinātniskā doktora grāda vai profesionālā doktora grāda mākslās, taču šai personai ir nepieciešams vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs.

Doktora studiju programma
Atjaunots 2023. gada 27. februārī
Publicēts 2020.gada 9.aprīlī