Apsardzes uzņēmumā strādājošais drošības sistēmu speciālists ir tehniskais darbinieks ar izglītību elektronikas jomā, kuram nav nepieciešams iegūt apsardzes darbinieka sertifikātu. Nepieciešamo izglītību iegūst gan profesionālās, gan augstākās izglītības pakāpē.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura studiju programma
 
Profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2024. gada 5. februārī
Publicēts 2014. gada 30. aprīlī