Apsardzes uzņēmumā strādājošais drošības sistēmu speciālists ir tehniskais darbinieks ar izglītību elektronikas jomā, kuram nav nepieciešams iegūt apsardzes darbinieka sertifikātu. Nepieciešamo izglītību iegūst gan profesionālās, gan augstākās izglītības pakāpē.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma

Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma
Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2021. gada 5. novembrī
Publicēts 2014. gada 30. aprīlī