Meklēšanas rezultāti

Kartogrāfijas inženieris atpazīst un fiksē grafiski digitālā formātā zemes virsmas un apbūves elementus, veidojot kartogrāfisko informāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Keramiķis - Profesija
Keramiķis veido sadzīves un mākslas priekšmetus no māla, porcelāna un citiem keramikas materiāliem dažādās tehnikās.
Hide enterprise
Hide profession
Kiberdrošības tehniķis projektē un uzstāda drošas informācijas sistēmas un novērš informācijas tehnoloģiju drošības incidentus.
Hide enterprise
Hide profession
Ķīmijas inženieris veic pētījumus, konsultē, izstrādā un vada ķīmiskos procesus naftas, gāzes, naftas produktu, enerģētikas jomā, sprāgstvielu, pārtikas produktu, suņu un kaķu barības, medikamentu, sintētisko materiālu ražošanā, kā arī vada iekārtu apkalpošanu un remontu un konsultē attiecīgo materiālu, ražojumu un procesu tehnoloģijas jautājumos.
Hide enterprise
Hide profession
Ķīmijas speciālists rada ķīmisko un bioķīmisko produktu, aktīvo farmaceitisko vielu vai kosmētiskos un parfimērijas produktus, pielietojot ražošanas tehnoloģisko procesu, dokumentē procesa tehnoloģiskos parametrus, apkopo un novērtē procesa rezultātus.
Hide enterprise
Hide profession
Ķīmiķis analītiķis veic izejvielu vai gatavās produkcijas analīzes, saskaņā ar reglamentējošo dokumentāciju, dokumentē un izvērtē analīžu rezultātus,  izstrādā kvalitātes atbilstības pārbaudes metodes, veic zinātnisko darbību, piedalās zinātnisko publikāciju gatavošanā.
Hide enterprise
Hide profession
Ķīmiķis, augu fiziologs pēta augu dzīvības procesus un to izmaiņas atkarībā no vides faktoriem, skaidrojot augu šūnu uzbūvi, vielu transportu, enerģijas procesus, minerālo barošanos, augšanu, attīstību un adaptāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Kinologs - Profesija
Kinologs ir speciālists kinoloģijā jeb mācībā par suņiem. Kinologs audzē un / vai apmāca suņus pārdošanai vai speciālu uzdevumu veikšanai, piemēram, darbam policijā pēdu dzīšanai, cilvēku aizturēšanai, glābšanai, narkotiku atrašanai, ļaunprātīgai dedzināšanas atklāšanai, neredzīgu cilvēku pavadīšanai.
Hide enterprise
Hide profession
Klientu apkalpošanas speciālists informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskus sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā.
Hide enterprise
Hide profession
Klīniskais psihologs - Profesija
Klīniskais psihologs sniedz psiholoģisko palīdzību dažādu garīgo, emocionālo un uzvedības traucējumu, kā arī citu psiholoģisko problēmu gadījumos, tā galvenās darbības jomas ir psiholoģiskā izpēte, izvērtēšana, psiholoģiskā konsultēšana un rehabilitācija.
Hide enterprise
Hide profession
Kokapstrādes inženieris plāno un vada kokapstrādes tehnoloģiskos procesus, sagatavo priekšlikumus tehnoloģisko procesu pilnveidei, kā arī veic pedagoģisko un zinātnisko darbību kokapstrādes nozarē.
Hide enterprise
Hide profession
Kokapstrādes iekārtu operators strādā ar kokapstrādes iekārtām, veic koksnes, koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi, izgatavo sagataves un detaļas. Veic iekārtu un koksnes griezējinstrumentu iestatīšanu un regulēšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Kokapstrādes tehnologs veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar ražošanas efektivitātes paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu.
Hide enterprise
Hide profession
Kokvedēja automobiļa vadītājs veic apaļo kokmateriālu pārvadāšanu, izmantojot kokvedēju vai kokvedēja sastāvu, kas aprīkots ar tehnisko aprīkojumu apaļo kokmateriālu iekraušanai un izkraušanai.
Hide enterprise
Hide profession
Komponists - Profesija
Komponists komponē dažādu stilu, žanru un formu skaņdarbus, muzikāli dramatiskus un multimediālus darbus, pielietojot klasiskās un mūsdienu kompozīcijas tehnikas, instrumentē un aranžē mūziku orķestriem, koriem, ansambļiem, veic skaņdarba pārlikumus.
Hide enterprise
Hide profession
Koncertmeistars - Profesija
Koncertmeistars ir pianists, kas palīdz solistiem iestudēt partijas un atskaņo pavadījumu dažādos muzikālos pasākumos.
Hide enterprise
Hide profession
Konditors veic pilna tehnoloģiskā cikla darbu izpildi ēdināšanas uzņēmumā un organizē savu darbu - sagatavo atbilstošās izejvielas, gatavo un noformē dažādas sarežģītības konditorejas izstrādājumus un desertus, ievērojot receptūru un tehnoloģiskās kartes prasības.
Hide enterprise
Hide profession
Konditors veic pilna tehnoloģiskā cikla darbu izpildi konditorejas ražošanas uzņēmumā un organizē savu darbu - sagatavo atbilstošās izejvielas, gatavo un noformē dažādas sarežģītības konditorejas izstrādājumus un desertus, ievērojot receptūru un tehnoloģiskās kartes prasības.
Hide enterprise
Hide profession
Korektors - Profesija
Korektors veic tekstu koriģēšanu, literāro un gramatisko kļūdu labošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Kosmētiķis - Profesija
Kosmētiķis ir sertificēta ārstniecības persona, kura risina sejas ādas un ķermeņa estētiskās problēmas, izmantojot dažādas manuālās un aparātu tehnikas, sniedz citus kosmētiska rakstura pakalpojums vizuālā izskata, fiziskās formas un pašsajūtas uzlabošanā.
Hide enterprise
Hide profession

Pages