Izglītību iegūst profesionālajās skolās pēc 9.klases, profesionālajās programmās pēc vidusskolas vai kvalifikācijas kursos, kā arī augstākās izglītības pakāpē, studējot ķīmiju akadēmiskā bakalaura un maģistra programmās. 

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Bakalaura studiju programma

Maģistra studiju programma

Atjaunots 2023. gada 23. februārī
Publicēts 2013. gada 27. februārī