Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot ķīmijas vai bioloģijas nozarē.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Augstākā izglītība – doktorantūra

Atjaunots 2021. gada 25. novembrī
Publicēts 2014. gada 14. janvārī