Izglītību iegūst vidējās profesionālās izglītības pakāpē. Profesiju iespējams apgūt arī kvalifikācijas kursos vai ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā pamatizglītība pēc pamatizglītības

Arodizglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Atjaunots 2024. gada 8. februārī
Publicēts 2012. gada 14. novembrī