Intervija ar Česlavu Ustinovu,

Rīgas TEC -1 ķīmijas inženieri

Kā Jūs izvēlējāties studēt ķīmijas inženierzinātni?

Nevaru teikt, ka bērnībā sapņoju kļūt par ķīmiķi vai inženieri. Drīzāk jau liktenīgas sagadīšanās dēļ atnācu strādāt uz  TEC-1 ķīmijas cehu. Vispirms šeit izgāju apmācības kursu un sāku strādāt par laboranti. Tad arī radās interese par ķīmiju, tādēļ iestājos Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas fakultātē  “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas” programmā un ieguvu inženierzinātņu bakalaura grādu būvzinātnē (red. – šobrīd šo programmu īsteno RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte). Mans bakalaura darbs saucās ”Termoelektrostacijas ūdens apstrādes tehnoloģija”.

Ko dara ķīmiķis termoelektrostacijā?

Darba pienākumi, kas jāveic ķīmijas inženierim termoelektrostacijā, ir saistīti ne tikai ar ķīmijas procesiem.

Ir nepieciešamas zināšanas mehānikā, termodinamikā, hidrodinamikā, siltumapgādē un apkārtējās vides aizsardzībā.

Galvenais mērķis ir ūdens un ķīmiskās apstrādes iekārtu nepārtraukta darba nodrošināšana un ūdens ķīmiskā kontrole, lai varētu saražot augstas kvalitātes tvaiku, ar ko novērš sāls nosēdumus uz siltumiekārtām un korozijas procesus.

Mēs sekojam līdzi ne tikai ūdens attīrīšanas procesiem (demineralizācijai), bet arī cauruļu, filtru, sūkņu un ķīmijas dozēšanas iekārtu darbībai. Regulāri veicam ūdens un tvaika kvalitātes parametru kontroli. Daudzi parametri kontrolējas automātiski, ar mērlīdzekļu palīdzību, bet dažiem nākas ņemt mērījumus manuāli un veikt analīzi  laboratorijā. Sagatavojam remontdarbu plānus un izpildes grafikus, kontrolējam to izpildi.

Mēs strādājam ar daudzām ķīmiskām vielām, tāpēc mums jāzina ķīmisko vielu īpašības un drošības pasākumi darbā ar tiem. Darbā izmantojam aizsarglīdzekļus.

Kādām ir jābūt rakstura īpašībām?

Lai strādātu par ķīmijas inženieri, nepieciešamas ne tikai padziļinātas zināšanas nozarē, bet arī pacietība, precizitāte, atbildības sajūta un augstas darbaspējas. Darbs jāveic patstāvīgi, lai arī šeit esam divi ķīmiķi.

Vai turpināt mācīties savā darbā?  

Jā, mācos visu laiku darba procesā, ar kolēģiem no citiem TEC apmaināmies ar pieredzi, savstarpēji konsultējamies. Tāpat uzņēmums piedāvā darbiniekiem profesionālās kvalifikācijas celšanas seminārus, piedalāmies konferencēs un izstādēs. Regulāri pati sekoju līdzi aktualitātēm savā jomā. Tad varu arī jaunas metodes ieviest savā darbā.

Ko Jūs ieteiktu jauniešiem?

Daudzi procesi mūsu dzīvē ir saistīti ar ķīmiju, tāpēc siltumenerģētikas nozarē ķīmiķim ir daudz iespēju izpausties – analizēt, pētīt, projektēt modernas ūdens sagatavošanas shēmas, notekūdeņu attīrīšanas shēmas, lai saglabātu apkārtējo vidi drošāku un dabai draudzīgāku. 

Atjaunots 2017. gada 17. februārī
Publicēts 2016. gada 6. oktobrī