Lai strādātu par juvelieri, ir nepieciešama profesionālā vidējā izglītība lietišķajā mākslā vai pabeigts mācekļa kurss pie amata meistara. Par amata zelli var kļūt trīs gadu laikā, un Amatniecības kameras izdotais zeļļa diploms ļauj juvelierim strādāt visā Eiropas Savienībā.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības
Profesionālā bakalaura studiju programma

Bakalaura studiju programma

Maģistra studiju programma

Atjaunots 2024. gada 9. februārī
Publicēts 2020. gada 22. jūlijā