Izglītības iestādes izvēle ir nākamais atbildīgais solis pēc profesijas izvēles. Daudzas profesijas var apgūt vairākās izglītības iestādēs. Izvēloties izglītības iestādi, Tu izvēlies vietu, kur ieguldīsi līdzekļus un laiku, lai apgūtu prasmes un zināšanas, kas palīdzēs veiksmīgi iekļauties darba tirgū. Tāpēc ir būtiski izvērtēt katru izglītības iestādi, kas piedāvā apgūt Tev interesējošo profesiju. Lai varētu salīdzināt dažādu izglītības iestāžu piedāvājumu, kā arī izvēlēties savām prasībām un iespējām vispiemērotāko mācību iestādi, noskaidro atbildes uz šiem jautājumiem:

Mācību saturs un kvalitāte

 • Vai studiju programma ir akreditēta?
 • Kādu kvalifikāciju iegūšu?
 • Kas man būs jāmācās?
 • Kur un kā es varēšu turpināt izglītību?

Sasaiste ar darba tirgu

 • Vai izglītības iestāde piedāvā praksi?
 • Kādās profesijās varēšu strādāt pēc izglītības iestādes pabeigšanas?
 • Kādas darba tirgū pieprasītas zināšanas un prasmes es iegūšu?

Sadzīves apstākļi

 • Kur izglītības iestāde atrodas?
 • Vai tiek piedāvāta dienesta viesnīca?
 • Kādas ir brīvā laika pavadīšanas iespējas?

Nepieciešamie resursi

 • Cik daudz ir budžeta vietu?
 • Kādi ir iestāšanās noteikumi?
 • Vai par mācībām / studijām jāmaksā?
 • Cik ilgi jāmācās?
Atjaunots 2024. gada 27. februārī
Publicēts 2021. gada 15. septembrī