Profesionālā maģistra studiju programma

Par pedagogu karjeras konsultantu izglītības iestādē ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām*:

  • augstākā izglītība un apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma vismaz 72 stundu apjomā  pedagoģijā un profesionālās kompetences pilnveides programma "Pedagogs – karjeras konsultants";
  • augstākā pedagoģiskā izglītība un karjeras konsultanta kvalifikācija vai apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma  "Pedagogs – karjeras konsultants" vismaz 72 stundu apjomā.
Papildu informācija
Atjaunots 2024. gada 7. februārī
Publicēts 2017. gada 17. jūlijā