Lai strādātu par jurista palīgu, ir nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar iegūtu jurista palīga kvalifikāciju vai arī uzsāktas studijas bakalaura studiju programmā (parasti sākot no studiju 2. kursa). Izglītības ieguvi tiesību zinātņu jomā var turpināt bakalaura un maģistra studiju programmās.

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Bakalaura studiju programma
Maģistra studiju programmas
Profesionālā maģistra studiju programma
Doktora studiju programma
Atjaunots 2024. gada 12. februārī
Publicēts 2021. gada 24. maijā