Intervija ar Kristu Niklasi,

Zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" jurista palīdzi

Ar ko jūs ieinteresējusi un uzrunājusi jurispudence, kāpēc izvēlējāties šajā jomā studēt un strādāt?

Kad pamatskolā pildījām dažādus karjeras testus, tajos man uzrādījās augsta piemērotība tiesību zinātņu jomai. Arī citi mani raksturoja kā ļoti kārtīgu, nosvērtu un piezemētu, tādam man šķita  juristam arī vajadzētu būt. Pēc 12. klases beigšanas iestājos Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Citur pat nemaz nepretendēju. Šobrīd savu izvēli neesmu nožēlojusi un nekur citur sevi nemaz nespēju iedomāties.

Kāpēc izvēlējāties tieši Latvijas Universitāti?

Biju dzirdējusi, ka tā ir viena no Latvijā labākajām studiju vietām tieši tiesību zinātņu jomā. Vēl var studēt angļu valodā Rīgas Juridiskajā augstskolā, bet šķiet, ka šajās studijās esot lielāks akcents uz starptautiskajām tiesībām un diplomātiju, bet mani vairāk interesēja Latvijas tiesības.

Vai ir jau izkristalizējusies kāda noteikta interešu joma no visa plašā tiesību zinātņu spektra?

Jā. Jau studiju laikā sapratu, ka mani visvairāk interesē krimināltiesības. Pirms sāku strādāt zvērinātu advokātu birojā “Sorainen”, domāju, ka te man saskare ar krimināltiesībām nebūs, ka ar to vairāk strādā mazākos birojos vai individuāli praktizējoši advokāti. Bet es maldījos. Arī te nodarbojas ar krimināltiesībām, un, saskaroties ar tām arī darbā, vēl vairāk nostiprināju savu pārliecību, ka šī joma mani tiešām interesē ne tikai universitātes solā, bet vēl jo vairāk arī praksē.

Kāpēc izvēlējāties darbu advokātu birojā? Vai ar krimināltiesībām tomēr nav lielāka saskare prokuratūrā un tiesā?

Darba izvēle vairāk bija veiksmīga nejaušība, nevis apzināta izvēle. Kad radās iespēja pieteikties jurista palīga pozīcijai “Sorainen”, pieteicos un mani pieņēma darbā. Kā studente nevarēju palaist garām šādu iespēju. Tobrīd dziļi neanalizēju, vai gribētu strādāt tieši advokātu birojā un nākotnē kļūt par advokāti, vienkārši izmantoju iespēju, par ko tagad ļoti priecājos un esmu pateicīga.

Esat jau izlēmusi, ka nākotnē gribētu kļūt par advokāti?

Visdrīzāk, ka jā. Ar krimināltiesībām darboties varētu tikai zvērināts advokāts, nevis jurists.

Pašlaik esat jurista palīdze “Sorainen” – vienā no reģiona vadošajiem zvērinātu advokātu birojiem. Esat palīdze konkrētam juristam vai vairākiem?

Pamatā esmu piesaistīta strīdu risināšanai komandas juristiem un advokātiem, kam arī palīdzu. Bet varu palīdzēt jebkuram juristam un advokātam birojā, tādējādi arī paplašināt savu redzesloku un pārliecināties, kādas jomas mani vairāk interesē.

Kā izpaužas palīdzēšana, kādi ir jūsu darba uzdevumi?

Pamatā sagatavoju dažādus juridiska rakstura dokumentu projektus, piemēram, iesniegumus, lūgumus, sūdzības, pieteikumus tiesai un citus.

Bieži veicu izpēti dažādos juridiskos jautājumos, piemēram, tiesu prakses izpēti vai apkopoju informāciju kādā konkrētā juridiskā jautājumā, kas juristam vai advokātam ir nepieciešama, kā arī sekoju līdzi likumdošanas aktualitātēm.

Piedalos arī sapulcēs, kopā ar advokātiem dažkārt tiekos ar klientiem, apmeklēju tiesas sēdes, citreiz nākas aiziet uz kādu iestādi iesniegt vai paņemt kādus dokumentus.

Gatavojot dokumentus, strādājat patstāvīgi un pati meklējat informāciju, vai kāds kolēģis, pieredzējis jurists palīdz, dod padomu?

Pēc uzdevuma saņemšanas pamatā darbojos patstāvīgi, bet, protams, kolēģi ir ļoti pretimnākoši. Ja man ir kādi jautājumi vai neskaidrības, man palīdz, jo īpaši gatavojot kādu dokumentu pirmo reizi.

Sanāk, ka reizē strādājat un mācāties!

Jā, pilnīgi noteikti. Bet mācos ne tikai, pildot darba uzdevumus, bet arī turpinot maģistra studijas Latvijas Universitātē. Jurista palīgs parasti ir students, kurš ir uzsācis bakalaura studijas vai studē jau maģistrantūrā. Par juristu var kļūt, veiksmīgi pabeidzot maģistra studijas tiesību zinātnē, kuru noslēgumā jānokārto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Darbs palīdz studijās, ļaujot labāk saprast, kā teorija strādā praksē?

Jā, tieši to secināju. Kad sāku strādāt, pamanīju, ka studijās kļūst vieglāk, paplašinās redzesloks un izpratne par tiesību sistēmu kopumā.

Cik grūti ir savienot studijas ar darbu?

Slodze ir liela, it īpaši tā bija maģistra studiju pirmajā pusē. Ja darbs ir 8 stundas katru darba dienu, no pulksten 9 līdz 18, un vakarā vēl aptuveni trīs stundas ir lekcijas un semināri, tad diena ir ļoti gara un nogurdinoša. Pamatā šāds grafiks ir maģistra studentiem, bet jurista palīgiem, kuri ir vēl bakalaura studenti, studijas ir pa dienu. Mūsu birojā kolēģi ir ļoti pretimnākoši un saprot, ka prioritāte ir studijas, tādēļ bakalaura studenti nepilnas slodzes darbu strādā no studijām brīvajā laikā.

Vai dokumenti jums jāgatavo ne tikai krimināllietu jomā, kas jums visvairāk interesē, bet arī plašākā spektrā tēmu?

Jā, uzdevumi var būt no jebkuras jomas, ne tikai krimināltiesību, bet arī saistībā ar civiltiesībām, administratīvajām tiesībām, var gadīties jautājumi, kas saistīti, piemēram, pat ar būvniecību, intelektuālo īpašumu. Lielā zvērinātu advokātu birojā tā ir ļoti liela priekšrocība, ka var nākties saskarties ar jebkuru nozari, līdz ar to veidojas plašāka pieredze un būtiski paplašinās redzesloks. Manuprāt, tā ir lieliska iespēja studentam saprast, kas pašam visvairāk interesē.

Advokāta eksāmens ir par visu plašo tiesību spektru, un šī pieredze jums varētu palīdzēt labāk tam sagatavoties?

Jā, es tā ļoti ceru.

Kādiem mācību priekšmetiem vajadzētu pievērst pastiprinātu uzmanību vidusskolā tiem, kas vēlas studēt tieslietas?

Noteikti latviešu valodai. Tā kā ir jāgatavo daudz juridiska rakstura dokumentu, ir ļoti svarīgi, lai tie būtu korektā valodā, ievērojot gramatikas normas. Noteikti jāzina arī svešvalodas, obligāti labā līmenī jābūt angļu valodai. Ja jaunietis zina vēl kādu valodu, tas būs liels pluss.

No vidusskolas kursa noderīgs būtu arī tāds mācību priekšmets kā politika un tiesības, kas sniedz priekšstatu par tiesību sistēmu. Vēstures zināšanas palīdzēja studiju procesā, kura sākumā arī ir vēstures kurss. Noteikti vajadzētu pievērst uzmanību arī informātikai, jo darbs ir pamatā ar datoru.

“Sorainen” izmanto modernās juridiskās tehnoloģijas un mākslīgo intelektu, dažādas IT programmas un tehnoloģijas. Tās var apgūt uz vietas birojā vai pirms darba nepieciešami kādi papildu kursi?

Noteikti tās apgūst uz vietas, bet ir jābūt pamatiemaņām darbā ar datoru, jāpārvalda Microsoft Word un PowerPoint programmas.

Publicējaties arī izdevumā “Jurista Vārds”, gan plašsaziņas medijos par kādām aktuālām vai konceptuālām tiesību zinātnes tēmām. Tas palīdz karjeras būvēšanā, sava vārda iezīmēšanā vai publicējaties tādēļ, ka patiešām šie jautājumi jums kremt?

Gan, gan. Rakstu par to, kas ir aktuāls, par to, kam būtu jāpievērš uzmanība, jo daudzi jautājumi ir diezgan neviennozīmīgi un praksē vai likumdošanā neatrisināti. Vienlaikus, protams, šādas publikācijas arī palīdz veidot savu tālāko karjeru.

Kādu redzat savu tālāko izaugsmi? Mērķis būtu kļūt par advokāti? Cik tāls ceļš vēl ejams?

Jā, vēlētos kļūt par advokāti. Bet interesanti, ka vidusskolā neviens mani neinformēja, kā arī es pati nemaz par to neiedomājos, ka šis ceļš ir diezgan garš, varētu pat teikt, ka līdzīgi kā ārstiem, taču tas tikai liecina, ka arī advokātu darbs, bez šaubām, ir ļoti atbildīgs. Vispirms ir pieci gadi jāstudē, lai kļūtu par juristu, un tad vēl ir pieci gadi jāpraktizē kā zvērināta advokāta palīgam. Tādējādi veiksmīgā gadījumā visātrākais laiks, kad var kļūt par zvērinātu advokātu kopš studiju sākšanas, ir desmit gadu. Bet es ticu, ka tas ir tā vērts!

Šogad beigšu maģistra studijas, attiecīgi kļūšu par juristi un plānoju tuvākajā nākotnē arī stāties advokatūrā. Jārēķinās gan, ka tajā nav arī nemaz ļoti viegli tikt.

Ja ceļš ir tik tāls un grūts, kaut kam arī šajā procesā jāpatīk. Kas jums patīk savā jurista palīga darbā?

Pavisam noteikti ir jābūt interesei šajā jomā, bet papildus tai man ir arī ļoti svarīga apkārtējā vide, kurā strādāju. Priecājos, ka darba vietā ir skaistas, plašas telpas, sirsnīgi un pretimnākoši kolēģi. Tas celšanos no rītiem un darba ikdienu padara daudz patīkamāku. Ļoti priecājos arī par to, ka man ir iespēja strādāt ar to, kas man pašai visvairāk interesē - darbs ar krimināltiesībām.

Kas var patikt krimināltiesībās, kas šķiet tāda skarba, “krimināla” joma?

Tieši krimināltiesības man šķiet ļoti loģiskas. Daudzviet var būt dažādi izņēmumi un komplicēti regulējumi, bet krimināltiesības manā izpratnē šķiet ļoti strukturētas, vieglāk izprotamas un dabā uztveramas. Tas, ar kāda veida krimināllietām ir saskarsme, atkarīgs no darba vietas. Manuprāt, prokuratūrā, protams, arī atkarībā no tā, kādas nozares prokuratūrā, visdrīzāk vairāk būtu jāsaskaras ar nepatīkamākiem, vardarbīgākiem noziegumiem, bet manā darba vietā vairāk nodarbojamies ar korporatīviem noziegumiem, piemēram, krāpšana, korupcija uzņēmumos un finanšu rakstura noziegumi.

Kādām īpašībām ir jāpiemīt jurista palīgam?

Ir jābūt labām koncentrēšanās spējām, precizitātei, rūpībai un atbildībai. Ir jāspēj analizēt informāciju, argumentēt savu viedokli un nostāju.

Lai arī darbs ir pamatā ar datoru, protams, nākas komunicēt arī ar klientiem un iestādēm, tādēļ ir jābūt atsaucīgam un komunikablam.

Vai esat apmierināta ar atalgojumu? Vai tas ir atkarīgs no vietas, kur strādā vai vēl kādiem faktoriem?

Noteikti tas ir atkarīgs no darba vietas, vai tā ir, piemēram, valsts iestāde, privāts uzņēmums, zvērinātu advokātu birojs. Tas atkarīgs arī no studiju gada, kurā jurista palīgs studē, no tā, vai jau ir iegūts bakalaura grāds vai nav. Protams, vienmēr gribēt lielāku atalgojumu varētu teikt, ka ir cilvēka dabā, bet es esmu apmierināta. Turklāt rēķinos, ka šis ir tāds starpposms. Pabeidzot maģistra studijas, gūstot darba pieredzi un, cerams, arī vēlāk kļūstot par advokāti, atalgojums arvien pieaugs.

Fotomateriāli no ZAB Sorainen arhīva.

Publicēts 2021. gada 24. maijā