Lai strādātu par kartogrāfijas inženieri, ir nepieciešama augstākā izglītība kartogrāfijā, ģeogrāfijā, zemes ierīcībā, ģeodēzijā vai citā radniecīgā specialitātē.

Bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura studiju programma
Maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2024. gada 5. februārī
Publicēts 2021. gada 13. septembrī