Meklēšanas rezultāti

Tulks / tulkotājs - Profesija
Tulkotājs ir speciālists, kas tulko dažāda tipa rakstītos tekstus no avotvalodas mērķvalodā atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām. Savukārt tulks ir speciālists mutvārdu tulkošanā.
Hide enterprise
Hide profession
Tūrisma informācijas konsultants apkalpo klientus, konsultē klientus par tūrisma pakalpojumiem, sagatavo piedāvājumus klientiem, veic pakalpojumu rezervācijas un tūrisma pakalpojumu pārdošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Tūrisma nozare ietver: izmitināšanu (viesnīcu, kempingu, viesu māju un citu līdzīga veida izmitināšanas iestāžu pakalpojumus); ēdināšanu (restorānu, bāru un citu ēdināšanas uzņēmumu pakalpojumi, tostarp izbraukuma ēdināšana); ceļojumu uzņēmumu / iestāžu sniegtos pakalpojumus (rezervācijas, ceļojumu dokumentācijas kārtošana un ar to saistītie pakalpojumi).
Tūristu apkalpošanas uzņēmumi var darboties dažādās ar tūrismu saistītās jomās, piemēram, veikt tūrisma informācijas apkopošanu un sniegšanu par kādu noteiktu teritoriju, organizēt ceļojumus uz dažādām tūristu iecienītām pasaules valstīm, organizēt un veikt kvalitatīvu viesu uzņemšanu un apkalpošanu.
Tūristu grupas pavadonis pavada tūristu grupas vai individuālos tūristus ceļojumu laikā, iepazīstina tūristus ar maršrutu, sniedz gida pakalpojumus, sagatavo maršrutam nepieciešamo informāciju, kārto tūristu ceļojumam nepieciešamo - rezervē viesnīcas, piesaka ekskursijas u.c.
Hide enterprise
Hide profession
Ugunsdrošības uzraudzības inspektors kontrolē normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Ugunsdzēsējs glābējs dzēš ugunsgrēkus, veic neatliekamos avāriju seku likvidēšanas un glābšanas darbus pēc ceļu satiksmes negadījumiem, ķīmiskām avārijām, sprādzieniem un radiācijas avārijām, kā arī veic glābšanas darbus augstumā, nogruvumos, uz ūdens un ledus un citus glābšanas darbus.
Hide enterprise
Hide profession
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: īsteno valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā; nodrošina vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 darbību; veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus; uzrauga, lai tiktu ievērotas ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasības.
Uzņēmējdarbības vides kvalitāte ir viens no priekšnosacījumiem tautsaimniecības attīstībai. Ārējā vide uzņēmējdarbībā ir ļoti būtiska – stabila un konkurētspējīga nodokļu sistēma, tiesiskums u.tml. Taču būtiska ir arī katra uzņēmuma iekšējā vide, tostarp - darbinieki (personāls). Personāls ir vissvarīgākais uzņēmuma resurss. Uzņēmuma vadībai atbalstu sniedz uzņēmuma administrācija, kurā katrs, veicot savus uzdevums, nodrošina ikdienas darbu un uzņēmuma attīstību.
Uzraudzības speciālists Probācijas dienestā veic nosacīti notiesāto, nosacīti pirms termiņa no soda atbrīvoto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzību, sociālā atbalsta organizēšanu, pārstāvēšanu tiesā, dalības kontroli uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmās u.c.
Hide enterprise
Hide profession
Uzraugs ieslodzījuma vietās veic ieslodzīto uzraudzību, seko dienas kārtības izpildei un iekšējās kārtības ievērošanai savā postenī, pārmeklē ieslodzīto kameras.
Hide enterprise
Hide profession
Uztura speciālists - Profesija
Uztura speciālists ir ārstniecības persona, kura piedalās pacientu veselības veicināšanas, izglītošanas, ārstniecības un rehabilitācijas procesā, veic ar uzturu un pārtiku saistītos pētījumus, plānošanu un analīzi, organizē ēdināšanu bērnudārzos, skolās, stacionāros, pansionātos, konsultē sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas ražošanas uzņēmumus.
Hide enterprise
Hide profession
Vadīšana ietver vairākas funkcijas - mērķu izvirzīšanu un taktikas izvēli to sasniegšanai, resursu sadali, uzdevumu un atbildības deleģēšanu, personāla motivēšanu un uzraudzību. Vadībai atbalstu sniedz uzņēmuma administrācija, kuru veido dažādi speciālisti, piemēram: sekretārs, personāla vadītājs, grāmatvedis, mārketinga speciālists, tirdzniecība speciālists u.c.
Valsts aizsardzības mācības un jaunsargu interešu izglītības pasniedzējs (Jaunsargu instruktors) pasniedz valsts aizsardzības mācību (VAM) un jaunsargu interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem.
Hide enterprise
Hide profession
Valsts policija - Darbavieta
Valsts policija ir apbruņota militarizēta, iekšlietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvību, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.
Valsts robežsardze - Darbavieta
Robežsardzes funkcijas ir valsts robežas neaizskaramības nodrošināšana un nelegālās migrācijas novēršana. Robežsargi piedalās arī starptautiskajās misijās un operācijās.
Vecākais inspektors ostas robežkontroles punktā veic robežpārbaudes valsts robežu šķērsojošām personām, transportlīdzekļiem un peldlīdzekļiem, aiztur robežpārkāpējus un robežrežīma pārkāpējus, veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu kontroli.
Hide enterprise
Hide profession
Vecākais inspektors sauszemes robežkontroles punktā pārzina personu un transportlīdzekļu robežpārbaudes kārtību, organizē preventīvus pasākumus administratīvo pārkāpumu un noziedzīgo nodarījumu novērošanai robežkontroles punktos.
Hide enterprise
Hide profession
Vecmāte - Profesija
Vecmāte rūpējas par sievietes, viņas ģimenes un sabiedrības seksuālo un reproduktīvo veselību, veic pirmsgrūtniecības, grūtnieces, dzemdētājas, nedēļnieces un jaundzimušā aprūpi, vada fizioloģiskas grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodu.
Hide enterprise
Hide profession
Veselības nozare ietver veselības aprūpi un sabiedrības veselību. Karjeras iespējas veselības nozarē ir ne tikai kā ārstniecības personai, bet arī iestādēs un organizācijās, kuru funkcijas ir saistītas ar veselības veicināšanu, veselības izglītību un slimību profilaksi. Sociālā palīdzības un psiholoģijas nozare ir saistīta ar veselības nozari, jo bieži sociālā un psiholoģiskā palīdzība iekļauj arī veselības aprūpi.

Pages