Meklēšanas rezultāti

Stilists - Profesija
Vizuālā tēla stilists ir skaistumkopšanas nozares speciālists, kurš sadarbībā ar klientu rada koptēlu, komplektē apģērbu, veido frizūru un grimu.
Hide enterprise
Hide profession
Stjuarts/e - Profesija
Stjuartu galvenais uzdevums ir atbildība par pasažieru drošību, nodrošinot, ka visi ievēro noteikumus un ka uz gaisa kuģa borta ir droša vide. Stjuarti arī cenšas padarīt pasažieru lidojumus ērtākus un baudāmākus.
Hide enterprise
Hide profession
Struktūrvienības vadītājs jūras robežuzraudzības jautājumos vada pakļauto struktūrvienībudiensta pienākumu izpildi, organizē uzdevumu izpildi jūras robežuzraudzības un jūrniecības jomā, koordinē dalību nacionālā un starptautiskā mēroga operācijās.
Hide enterprise
Hide profession
Supervizors - Profesija
Supervizors ir noteiktas profesionālās nozares speciālists, kurš papildus ir ieguvis supervizora kvalifikāciju un kurš sniedz supervīzijas pakalpojumu – mērķtiecīgi organizētu konsultatīvu un izglītojošu palīdzību darba situāciju un profesionālo jautājumu risināšanā.
Hide enterprise
Hide profession
Surdotulks - Profesija
Surdotulks tulko tekstus latviešu skaņu un zīmju valodā saziņā starp nedzirdīgu personu un dzirdīgo personu, izmantojot mutvārdu, vizuālās (manuālās) un rakstveida tulkošanas iemaņas, tulko lekcijas, uzrunas, kā arī citas mutiskas saziņas formas latviešu valodā un pārvalda vismaz vienu svešvalodu zīmju valodā.
Hide enterprise
Hide profession
Šūšanas tehnologs - Profesija
Šūšanas tehnologs izstrādā jaunus produktu modeļus, nepieciešamo tehnoloģisko dokumentāciju un specifikācijas, veic pienākumu sadali un uzrauga ražošanas procesu, seko ražošanas iekārtu attīstībai un ievieš ražošanā jaunākās tehnoloģijas, kā arī veic produkcijas kvalitātes kontroli.
Hide enterprise
Hide profession
Sūtījumu apstrādes operators nodrošina, ka visi nosūtītie vai pasūtītie sūtījumi (vēstules, dāvanas, paciņas, preces) nonāk līdz norādītajam adresātam.
Hide enterprise
Hide profession
Šuvējs - Profesija
Šuvējs šuj izstrādājumus pilnā apjomā vai veic atsevišķu izstrādājuma mezglu apstrādi, ievērojot kvalitāti, termiņus un dotos tehniskos parametrus.
Hide enterprise
Hide profession
Šveicars/portjē - Profesija
Šveicars/portjē laipni sagaida un pavada viesnīcas viesus, palīdz viesiem pārvietot bagāžu, sniedz informāciju par viesnīcas pakalpojumiem.
Hide enterprise
Hide profession
Teātris ir tēlotājmākslas forma, kurā aktieri, izmantojot žestus, runu, dziesmu un deju nodod auditorijai reālu vai izdomātu notikumu. Opera ir teātra ēka, kurā notiek operas izrādes – vokāli instrumentāli, muzikāli dramatiski sacerējumi, to saturu izsaka ar dziedāšanu un simfoniskā orķestra spēli. Kino jeb kinematogrāfija ir mākslas nozare, kurā tiek veikta kustīgu attēlu filmēšana.
Tehniskais ortopēds - Profesija
Tehniskais ortopēds ir ārstniecības persona, kura novērtē, kāds individuālais tehniskais palīglīdzeklis (protēze, ortoze, ortopēdiskie apavi u.c.) klientam ar kustību traucējumiem ir nepieciešams, to izgatavo un pielāgo personas individuālajām vajadzībām.
Hide enterprise
Hide profession
Tekstilizstrādājumu ražošanas uzņēmumi ražo audumus, profesionālos apģērbus, veļu, mājas tekstilu (gultas veļu, dvieļus, aizkarus u.c.), kā arī tehnisko tekstilu, ko izmanto rūpniecībā, medicīnā un mašīnbūvē.
Hide enterprise
Tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas nozare ietver tekstilizstrādājumu ražošanu, apģērbu ražošanu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanu un remontu. Tekstilrūpniecības produkcija nodrošina personu ikdienas vajadzības. Tekstilizstrādājumiem ir gan praktisks pielietojums, gan estētiska vērtība, jo patērētājiem ir svarīgs arī produkta dizains un vizuālā pievilcība.
Telekomunikāciju projektēšanas inženieris projektē telekomunikāciju sakaru līnijas un uzrauga projekta īstenošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Telekomunikāciju tehnologs pēta jaunākos tehnoloģiskos risinājumus (pakalpojumus) un plāno to ieviešanu telekomunikāciju tīklā, izstrādā tehniskās prasības jauno pakalpojumu ieviešanai.
Hide enterprise
Hide profession
Telekomunikāciju uzņēmums nodrošina dažādu veidu telekomunikāciju: elektrosakarus, optiskos bezvadu sakarus, optisko šķiedru līnijas, radiosakarus (mobilos un bezvadu), telekomunikāciju sistēmas, datortīklus un mobilos tīklus.
Televīzija - Darbavieta
Televīzija jeb tālrāde, ir telesakaru sistēma vai process, lai raidītu un uztvertu kustīgus attēlus un skaņu attālumā, izmantojot elektriskos vai elektromagnētiskos signālus. Par televīziju sauc arī raidorganizāciju, kas sagatavo un pārraida televīzijā ziņas, raidījumus un citu saturu.
Televīzijas operators, izmantojot videokameru un palīgtehniku, veic kvalitatīvu video uzņemšanas darbu.
Hide enterprise
Hide profession
Televīzijas režisors izstrādā projekta ideju un tehniskās realizācijas plānu, kā arī vada projekta audiovizuālā satura veidošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Tēlnieks - Profesija
Tēlnieks ir mākslinieks, kas rada trīsdimensiju mākslas darbus no māla, akmens, betona, ģipša, stikla, koka vai kāda cita materiāla.
Hide enterprise
Hide profession

Pages