Publicēts 2022. gada 14. jūnijā
Fotomateriāli tapuši sadarbībā ar SIA AUTOSTIL