Meklēšanas rezultāti

Virpotājs - Profesija
Virpotājs veic detaļu izgatavošanu atbilstoši darba uzdevumam, izmantojot universālos metālapstrādes virpošanas darbgaldus.
Hide enterprise
Hide profession
Virsprokurora vietnieks organizē apgabala prokuroru darbu virsprokurora noteiktajā jomā.
Hide enterprise
Hide profession
Virsprokurors - Profesija
Virsprokurors vada un organizē savas struktūrvienības prokuroru ikdienas darbu, uzlabo darba kvalitāti un sniedz atbalstu padotajiem prokuroriem.
Hide enterprise
Hide profession
Virtuves palīgs - Profesija
Virtuves palīgs veic pārtikas produktu pirmapstrādi, prot rīkoties un kopt darba aprīkojumu, gatavo vienkāršus ēdienus, piedevas un kulinārijas izstrādājumu pusfabrikātus.
Hide enterprise
Hide profession
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājs veic pedagoģisko darbību saskaņā ar valsts izglītības standartiem un vadlīnijām, plāno un īsteno mācību procesu atbilstoši izglītojamā attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem rezultātiem, pilnveido savu profesionālo kompetenci.
Hide enterprise
Hide profession
Vizāžists - Profesija
Vizāžists ir skaistumkopšanas nozares speciālists, kurš konsultē klientu par grima izvēli, novērtē klienta sejas ādas stāvokli, zīmē grima skices, izvēlas piemērotus materiālus, sagatavo sejas ādu grima uzklāšanai, uzklāj grimu, pārzina modes tendences un grima uzklāšanas jaunākās tehnoloģijas.
Hide enterprise
Hide profession
VUGD 112 zvanu dispečers pieņem zvanus un reģistrē notikumus sistēmā, piefiksējot notikuma vietu un veidu, izvērtē notikuma smagumu un patstāvīgi pieņem lēmumu nosūtīt atbilstošos resursus (ugunsdzēsējus, policiju, mediķu brigādi, gāzes dienestu u. tml.) uz notikuma vietu.
Hide enterprise
Hide profession
VUGD Daļas komandieris vada un apmāca padotībā esošo personālu, veic sarežģītu ugunsgrēku dzēšanas darbu organizēšanu un vadīšanu, pilda ierindas ugunsdzēsēja pienākumus savas maiņas ietvaros.
Hide enterprise
Hide profession
VUGD Posteņa komandieris plāno un veic pakļautībā esošo darbinieku darbalaika uzskaiti un darbinieku apmācības, veic ugunsdrošības pārbaudes publiski pieejamos objektos, iesaistās ugunsdzēšanas un glābšanas darbos.
Hide enterprise
Hide profession
VUGD Vada komandieris - Profesija
VUGD Vada komandieris vada ugunsdzēšanas un glābšanas darbus, apzina nepieciešamo resursu apjomu ugunsgrēka vai glābšanas darbu veikšanai, novērtē degošo būvkonstrukciju drošumu – apdraudējumu ugunsdzēsēju dzīvībai, veic darba tehnikas pārbaudi, nodrošina darba tehnikas apkopi un remontu.
Hide enterprise
Hide profession
Zāļu reģistrācijas speciālists sagatavo dokumentāciju, kas saistīta ar zāļu reģistrāciju un piedalās zāļu reģistrēšanas procesā.
Hide enterprise
Hide profession
Zemnieku saimniecība - Darbavieta
Zemnieku saimniecība ir individuālais uzņēmums, kas ražo lauksaimniecības produkciju, izmantojot šim mērķim galveno ražošanas līdzekli - zemi. Zemnieku saimniecības nodarbojas ar augkopību, biškopību, augļkopību, ārstniecības augu audzēšanu un citas lauksaimniecības produkcijas ražošanu, pārstrādi un realizāciju.
Zemnieku saimniecības īpašnieks audzē labību, augļus, dārzeņus, nodarbojas ar lopkopību, ražo lauksaimniecības produkciju un to realizē, rūpējas par saimniecības ēkām, tehniku un instrumentiem, nepieciešamības gadījumā algo darbiniekus, veic saimnieciskās darbības uzskaiti (grāmatvedību).
Hide enterprise
Hide profession
Zirgkopis - Profesija
Zirgkopis nodrošina zirga barošanu, uzturēšanu, barības izrēķināšanu atbilstoši zirga slodzei un veselībai, zirga dienas režīma plānošanu, ikdienas zirga stāvokļa izvērtēšanu u.c.
Hide enterprise
Hide profession
Zobārsta asistents - Profesija
Zobārsta asistents veic pacienta mutes dobuma aprūpi, asistē zobārstam zobārstniecisko manipulāciju laikā, veic infekcijas kontroles pasākumus zobārstniecības kabinetā, zobārsta uzraudzībā veic pacienta mutes dobuma profilaksi.
Hide enterprise
Hide profession
Zobārstniecības klīnika sniedz plašu pakalpojumu klāstu zobu veselības jomā.
Zobārsts - Profesija
Zobārsts sniedz zobārstniecības pakalpojumus - novērtē pacienta mutes veselības stāvokli, ārstē bojātus zobus, uzlabo zobu izskatu, informē par mutes dobuma kopšanu un veic stomatoloģisko saslimšanu profilaksi.
Hide enterprise
Hide profession
Zobu higiēnists - Profesija
Zobu higiēnists ir ārstniecības persona, kura sadarbībā ar zobārstu veic pacienta mutes saslimšanu profilakses un ārstēšanas plāna sastādīšanu un izpildi. Patstāvīgi veic pacienta mutes izmeklēšanu, mutes saslimšanu profilakses pasākumus, zobu ap zobu esošo audu klīnisko ārstēšanu, nodrošina infekcijas kontroles pasākumus.
Hide enterprise
Hide profession
Zobu tehniķis - Profesija
Zobu tehniķa kompetencē ir ortopēdiskā zobārstniecība - zobu, žokļu sistēmas defektu un anomāliju tehniskās restaurācijas konstrukciju un to elementu izgatavošana, zobu protēžu izgatavošana, zobu rindu atjaunošana u.c. ārstnieciskās darbības.
Hide enterprise
Hide profession
Žurnālists - Profesija
Žurnālists apkopo, apstrādā, analizē un pasniedz aktuālu informāciju dažādos žurnālistikas žanros un formātos atbilstoši izvēlētajam medija tipam un žurnālistikās darbības pamatprincipiem.
Hide enterprise
Hide profession

Pages