Meklēšanas rezultāti

Frizieris stilists - Profesija
Frizieris stilists modelē un veido frizūras atbilstoši izstrādātajam individuālajam stilistiskajam tēlam, sadarbojoties ar klientu un pēc vajadzības piesaistot citus speciālistus, veido individuālajam stilam un frizūrai piemērotu grimu.
Hide enterprise
Hide profession
Gaisa kuģu apkalpošanas aģents organizē un veic gaisa kuģu ielādi un izkraušanu, kā arī veic darbus uz perona, ielidojošo un izlidojošo gaisa kuģu apkalpošanai.
Hide enterprise
Hide profession
Gaisa kuģu avionikas inženieris sadarbojas ar ražotāju gaisa kuģu elektronikas un elektrosistēmu problēmu novēršanai un to analizēšanai.
Hide enterprise
Hide profession
Gaisa kuģu mehānikas inženieris sadarbojas ar gaisa kuģu ražotāju dažādu tehnisko problēmu novēršanai un analizēšanai.
Hide enterprise
Hide profession
Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis spēj veikt uzdevumus, kas saistīti ar gaisa kuģu elektronisko iekārtu lietošanu, uzraudzību un apkopi pēc spēkā esošajām instrukcijām, sagatavot darbam elektrosistēmas un elektroniskās iekārtas, īstenot darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības prasības.
Hide enterprise
Hide profession
Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis veic uzdevumus, kas saistīti ar gaisa kuģu mehānisko iekārtu lietošanu, uzraudzību un apkopi, vadoties pēc spēkā esošajām reglamentējošajām instrukcijām.
Hide enterprise
Hide profession
Gaismošanas operators piemēro gaismas mākslinieciskos risinājumus, nodrošina un pārbauda gaismu izvietojumu, izvēlas nepieciešamo gaismas avotu daudzumu, jaudu un gaismas staru virzienu, nodrošina gaismas iekārtu un gaismu vadības sistēmu darbību.
Hide enterprise
Hide profession
Gaļas izcirtējs - Profesija
Gaļas (izņemot putnu gaļas) izcirtējs spēj novērtēt gaļas kvalitāti, strādā ar gaļas izciršanā izmantojamām iekārtām un instrumentiem, izcērt gaļu atbilstoši darba tirgus tendencēm vai uzņēmumā noteiktajām prasībām.
Hide enterprise
Hide profession
Gaļas produktu izgatavotājs izgatavo gaļas produktus, prot darbam sagatavot gaļas produktu sagatavošanas iekārtas un instrumentus.
Hide enterprise
Hide profession
Galdnieks - Profesija
Galdnieks izgatavo dažādu veidu un konstrukciju mēbeles, būvizstrādājumus (logi, durvis, kāpnes) un interjera dekoratīvās būvdetaļas (profilēti nosedzoši elementi, apšuvumi, karnīzes u.c.) no koka un no koka atvasinātiem materiāliem.
Hide enterprise
Hide profession
Gāzapgādes attīstības vadošais inženieris izstrādā jauno dabasgāzes lietotāju piesaistes plānus un citus attīstības procesus, kā arī seko līdzi projektēšanas un būvniecības norisei.
Hide enterprise
Hide profession
Gāzes avārijas dienesta inženieris nodrošina pārraudzībā esošo gāzes apgādes sistēmu nepārtrauktu un drošu darbību, uzrauga avāriju lokalizāciju un likvidāciju sistēmā, veic avārijas izsaukumu analīzi.
Hide enterprise
Hide profession
Gāzes krātuves inženieris ģeofiziķis veic ģeofizikālos izpētes darbus un mērījumus objektā, sagatavo informāciju par izpētes un mērījumu rezultātiem.
Hide enterprise
Hide profession
Gāzesvadu centrālās pults sistēmas dispečers veic nepārtrauktu pārvades gāzesvadu un to objektu darbības kontroli un vadību, sagatavo atskaites par pārvades sistēmas darbību.
Hide enterprise
Hide profession
Ģeodēzijas inženieris pēta, mēra un nosaka zemes formu, tās ģeodēziskos un ģeodinamiskos parametrus, projektē un ierīko ģeodēziskā atbalsta sistēmas, kā arī veic ģeodēziskos darbus būvniecībā.
Hide enterprise
Hide profession
Ģeogrāfs - Profesija
Hide enterprise
Hide profession
Ģeotehnikas izpētes tehniķis, ievērojot darbu vadītāja vai ģeotehnikas speciālista norādes, plāno un izpilda darbus, kas saistīti ar grunts un pazemes ūdens izpētes darbiem. Piedalās ģeotehniskos, derīgo izrakteņu, hidroģeoloģiskos un ģeoekoloģiskos izpētes darbos.
Hide enterprise
Hide profession
Gids - Profesija
Gids vada izglītojošas ekskursijas kultūras vai dabas objektos.
Hide enterprise
Hide profession
Ģimenes ārsts - Profesija
Ģimenes ārsts ir ārstniecības persona, kura pārzina savā praksē reģistrēta pacienta medicīnisko vēsturi, konsultē par veselības profilaksi un ārstēšanu, izsniedz nosūtījumu ārsta-speciālista konsultācijai, kā arī cita izmeklējuma saņemšanai.
Hide enterprise
Hide profession
Gleznotājs - Profesija
Gleznotājs veic radošu darbību mākslas jomā -  ar krāsām, līnijām un gaismēnām uz dažādām plaknēm veidojot vizuālus mākslas darbus.
Hide enterprise
Hide profession

Pages