Friziera profesiju var apgūt profesionālajās skolās pēc 9. vai 12. klases, kā arī jebkurā dzīves brīdī frizieru kvalifikācijas kursos, ja ir iegūta vismaz pamatizglītība. Profesiju iespējams iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Arodizglītība pēc pamatizglītības

Arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 vai 18 g.v.

Arodizglītība pēc vidējās izglītības

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības
Atjaunots 2024. gada 12. februārī
Publicēts 2012. gada 14. novembrī