Gaismotāja profesiju var apgūt gan pēc pamatizglītības, gan pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas.

Profesionālā vidējā izglītība
Profesionālā vidējā izglītība pēc 9. klases, mācību ilgums 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā vidējā izglītība pēc 12. klases, mācību ilgums 3 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība

1.līmeņa profesionālā studiju programma, mācību ilgums 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par gaismotāju, jau skolas laikā pievērs uzmanību tādiem priekšmetiem kā zīmēšana, gleznošana, vizuālā māksla un fizika, arī datorzinībām.

 

Publicēts 2019. gada 11. decembrī