Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības
Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Atjaunots 2021. gada 23. novembrī
Publicēts 2019. gada 11. decembrī