Meklēšanas rezultāti

Elektromontieris - Profesija
Elektromontieris veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus, vadoties pēc atbilstošās dokumentācijas.
Hide enterprise
Hide profession
Elektronikas inženieris konstruktors izstrādā jaunus elektronikas elementus, iekārtas un sistēmas.
Hide enterprise
Hide profession
Elektronikas inženieris programmētājs izstrādā elektronikas ierīču programmatūru, testē programmnodrošinājumu, kā arī sagatavo programmatūras apraksta dokumentāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Elektronikas montētājs ir elektronikas nozares darbinieks, kurš dažāda līmeņa nozares speciālistu vadībā izgatavo un montē elektronikas produktus (korekti saliek komponentes, saskrūvēt, sasprauž vadus, lodē, u.c).
Hide enterprise
Hide profession
Elektronikas regulētājs regulē un pārbauda elektronisko aparatūru, kā arī analizē pārbaudes rezultātus.
Hide enterprise
Hide profession
Elektronikas tehniķis izgatavo, montē, regulē, remontē, uzstāda, testē un apkalpo elektroniskās iekārtas, kā arī programmē un apkalpo elektroniskās sistēmas.
Hide enterprise
Hide profession
Elektrotīklu dispečers uzrauga elektrotīklu darbību, vada bojājumu elektrotīklos lokalizāciju un novēršanu.
Hide enterprise
Hide profession
Elektrotīklu meistars vada elektrotīklu darbu, tostarp organizē apkopes un remonta darbus.
Hide enterprise
Hide profession
Ergoterapeits - Profesija
Ergoterapeits ir veselības aprūpes speciālists, kura galvenais uzdevums ir palīdzēt personai apgūt vai atgūt prasmes, kas ļauj būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs – pašaprūpē, produktivitātē un brīvā laika aktivitātēs.
Hide enterprise
Hide profession
Farmaceita asistents - Profesija
Farmaceita asistents ir veselības aprūpes speciālists, kurš strādā farmaceita uzraudzībā, veic zāļu, veselības aprūpei un ķermeņa kopšanai lietojamo preču izsniegšanu, gatavo zāles.
Hide enterprise
Hide profession
Farmaceits - Profesija
Farmaceits veic farmaceitisko aprūpi – konsultē aptieku apmeklētājus, izsniedz medikamentus pēc ārsta receptēm, uz vietas gatavo zāles. Farmaceiti strādā arī zāļu lieltirgotavās un ražotnēs, zāļu ražotāju pārstāvniecībās, laboratorijās, zinātniskās pētniecības iestādēs.
Hide enterprise
Hide profession
Filozofs - Profesija
Hide enterprise
Hide profession
Fitnesa treneris - Profesija
Fitnesa treneris profesionāli darbojas sporta jomā, nodrošina sporta treniņu procesu atbilstoši sporta treniņu mērķiem.
Hide enterprise
Hide profession
Fiziķis - Profesija
Fiziķis eksperimentāli pēta, skaidro un apraksta tehnoloģiskos procesus un dabas parādības, lai veidotu jaunas vai uzlabotu esošās tehnoloģijas sabiedrības labklājībai un ekonomiskajai izaugsmei.
Hide enterprise
Hide profession
Fizioterapeits - Profesija
Fizioterapeits veic pacientu (klientu) fizioterapeitisko izmeklēšanu, novērtēšanu, ārstēšanu, konsultēšanu un profilakses darbu savas kompetences ietvaros.
Hide enterprise
Hide profession
Fleksoiespiedējs - Profesija
Fleksoiespiedējs izgatavo daudzveidīgus dažādas sarežģītības pakāpes iespieddarbus (tapetes, dāvanu papīru, etiķetes, uzlīmes u.c.), organizē un nodrošina iespiešanas procesu un pārbauda iespieddarbu kvalitāti ražošanas procesa gaitā.
Hide enterprise
Hide profession
Florists - Profesija
Florists izgatavo iztrādājumus no florālā materiāla, pielietojot floristikas pamattehnoloģijas, nodrošina augu, ziedu un floristikas izstrādājumu kvalitāti darba/tirdzniecības telpās, apkalpo klientus un piedalās telpu noformēšanā.
Hide enterprise
Hide profession
Flotes kuģa pavārs - Profesija
Flotes kuģa pavārs aprēķina kuģa apkalpes ēdināšanai nepieciešamo produktu daudzumu, gatavo un noformē ēdienus, ņemot vērā kuģa apkalpes prasības, sabalansēta uztura principus un kultūru īpatnības daudznacionālās apkalpēs, organizē un vada kambīzes un apkalpojošā personāla darbu.
Hide enterprise
Hide profession
Fotogrāfs - Profesija
Fotogrāfs atkarībā no mērķa, kādam paredzētas fotogrāfijas, sagatavo aprīkojumu un iekārto fonu. Uzņem dažāda satura (portreti, dabas skati, notikumi, pasākumi u.c.) fotogrāfijas. Veic fotomateriālu novērtēšanu, atlasi, apstrādi un saglabāšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Fotogrammetrijas inženieris veic noteiktas teritorijas, tās apkārtējās vides un citu fizisku objektu aerofotografēšanas un aerolāzerskenēšanas procesus, kā arī veic šo datu apstrādi, analīzi un attēlojumu, tostarp apstrādājot Zemes attēlus, kas iegūti no bezkontakta attēlu veidojošām un citām sensorām sistēmām (satelīti, lidmašīnas).
Hide enterprise
Hide profession

Pages