Izglītības un kvalifikācijas prasības sporta treneriem

Personām, kuras vada sporta treniņus (nodarbības) vai veic izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā, ir nepieciešams sertifikāts. Sporta speciālists, kurš ieguvis diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā, var strādāt bez sertifikāta sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) 5 gadus pēc diploma saņemšanas.

Bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) ir tiesīga arī persona, kura iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  • ir iegūta profesionālās ievirzes sporta izglītība (izglītības programmas kods 30V) akreditētā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē;
  • ir iegūts pilns pirmajam akadēmiskajam gadam paredzētais kredītpunktu skaits.

Sporta speciālistu sertifikācija

Sertifikācija paredz trīs kategoriju sertifikātus - A, B un C kategorijas (sporta trenera) sertifikāts. Ar augstāko izglītību sportā var iegūt A vai B kategorijas trenera sertifikātu. Ja nav augstākās izglītības sportā, pēc 320 stundu profesionālās pilnveides programmas apguves var iegūt C kategorijas trenera sertifikātu. Sertifikācijas eksāmenu pieņem un sertificētu treneru reģistru uztur Latvijas Sporta Federācijas Padome.

Papildu informācija:

Izglītības programmas

Profesionālās ievirzes programma (sports)
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2024. gada 17. februārī
Publicēts 2012. gada 14. novembrī