Lai strādātu par ergoterapeitu, ir nepieciešama augstākā izglītība.

Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības
Profesionālā bakalaura studiju programma, mācību ilgums 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par ergoterapeitu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs eksaktajiem priekšmetiem (fizikai, bioloģijai) un svešvalodu apguvei.

Publicēts 2019. gada 1. oktobrī