Augstākā izglītība - pamatstudijas
1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2,5-3,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā bakalaura programma, 4,5-5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālās augstākās izglītības programma, 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Bakalaura programma, 3-4 gadi, bakalaura grāds inženierzinātnēs:
Augstākā izglītība - maģistrantūra
Profesionālās maģistrantūras programma, 1,5-2,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālās maģistrantūras programma, 2,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Maģistra programma, 2 gadi, maģistra grāds inženierzinātnēs:
Augstākā izglītība - doktorantūra
Doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds:
  • Doktorantūras programmas (Inženierzinātņu doktors elektronikā, Inženierzinātņu doktors elektronikā un telemātikā, Inženierzinātņu doktors, Inženierzinātņu doktors informācijas tehnoloģijā)
Atjaunots 2019. gada 29. maijā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī