Fiziķis eksperimentāli pēta, skaidro un apraksta tehnoloģiskos procesus un dabas parādības, lai veidotu jaunas vai uzlabotu esošās tehnoloģijas sabiedrības labklājībai un ekonomiskajai izaugsmei, un dziļāk izprastu Visuma uzbūves un uzvedības fizikālās likumsakarības.

Studijas

Studējot fiziku, Tu attīstīti eksakto domāšanu un spēju ātri apgūt sarežģītu informāciju. Studiju laikā iemācīsies domāt un skatīties uz lietām no dažādiem skatu punktiem, apgūt fizikālās likumsakarības apkārtējā pasaulē, attīstīsi radošumu, kritisko domāšanu, eksperimentālās prasmes, fizikālās un matemātiskās modelēšanas spējas, arī programmēšanu. Visas šīs prasmes un zināšanas noderēs darbā, lai arī kādu fiziķa karjeras virzienu Tu izvēlētos.

Darba un izaugsmes iespējas

Fizikas profesijas pārstāvji strādā uzņēmumos, institūtos, valsts pārvaldē, skolās un augstskolās Latvijā un ārvalstīs, veido savus jaunuzņēmumus. Fiziķa profesijas pārstāvju darba jomas ir ļoti dažādas – akadēmiskais personāls, pētniecība, pedagoģija, valsts pārvalde, jauno tehnoloģiju uzņēmumi, IT, aviācija, datu analītika, ekonomika, medicīnas fizika u.c.

Tas ir iespējams, jo apņēmīgs fiziķis / fiziķe ar studiju laikā iegūtām un attīstītām prasmēm nebaidīsies apgūt sarežģītas lietas un spēs izpētīt, saskatīt likumsakarības, kas pastāv kādā konkrētā sektorā. Fizikas studijas sniedz iespēju apgūt prasmi atrast veidus, kā kaut ko darīt efektīvāk un labāk. Tāda izpratne ne tikai attīsta personību kopumā, bet ir arī vērtība darba tirgū.

Darba pienākumi un darba apstākļi

Pēc fiziķa profesijas apguves darba iespējas ir ļoti dažādas, līdz ar to būs atšķirīgi pienākumi un darba apstākļi. Profesijas attēlu galerijā sniegsim Tev ieskatu atšķirīgās fiziķa profesijas pārstāvju darba vidēs - programmatūru un jauno tehnoloģiju izstrādē, kā arī pētniecībā. 

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

  • interese par dabaszinātnēm - par dabā norisošo fizikālo procesu daudzveidību, dabas vienotību un likumsakarībām;
  • loģiskā un kritiskā domāšana un prasme saprotami formulēt savu domu / viedokli gan mutvārdos, gan rakstos ne tikai latviešu, bet arī angļu valodā;
  • nepieciešama pacietība, īpaši strādājot pētniecības un jauno tehnoloģiju izstrādes jomā, jo bieži var būt tā, ka ilgstoši neizdodas iecerētais, un paiet vairāki mēneši, līdz tiek noskaidroti iemesli, kāpēc kaut kas neizdodas;
  • ziņkārība, radošums problēmu risināšanā  un drosme eksperimentēt.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

  • Ja skolas laikā būsi centīgs matemātikas apguvē, tas noteikti palīdzēs Tev fizikas studiju programmas apguves sākumposmā. Taču mūsdienās ir iespēja bez maksas rast internetā dažādus matemātikas mācību materiālu resursus, kas izskaidro un palīdz saprast neskaidrās tēmas. Tāpēc "robiem" matemātikas zināšanās nevajadzētu būt šķērslim, lai Tu uzsāktu studijas fizikas programmā. Ja vien Tev ir interese par fiziku un apņēmība, ziņkārība un vēlme mācīties, Tu spēsi apgūt nepieciešamo vielu, lai veiksmīgi pabeigtu studiju procesu.
  • Rakstīt tekstus un prast formulēt savu domu – šo vēlams attīstīt jau skolas laikā. Ejot studēt dabaszinātnes, jaunieši reti iedomājas, ka būs nepieciešamas arī labas rakstu valodas prasmes. Īpaši svarīgi tas būs darbā pētniecības jomā, jo jāraksta zinātniskus rakstus, publikācijas, projektus u.tml.. Tekstiem par sarežģītām tēmām arī jābūt saistošiem un saprotamiem, lai cilvēki tos gribētu lasīt.
  • Pēc fizikas studiju pabeigšanas mācīšanās process nebeidzas. Var būt tā, ka darba gaitas Tevi aizvedīs uz kādu specifisku industrijas jomu un nāksies meklēt informāciju un izglītoties, piemēram, optiskajā inženierijā, bezpilota gaisa kuģu izstrādē u.c.. Strādājot jauno tehnoloģiju izstrādes jomā, ar studiju laikā gūtajām zināšanām nepietiks.
  • Pirms fizikas studiju uzsākšanas vai studiju laikā ir vērts domāt par to, kur Tu potenciāli varētu strādāt, kas Tevi interesē, kādi pētniecības un jauno tehnoloģiju uzņēmumi ir Latvijā, interesēties par prakses / darba iespējām šajās iestādēs un uzņēmumos. Tādējādi pēc studiju pabeigšanas Tev būs izpratne par profesijas pieprasījumu darba tirgū, plašākas darba vietas izvēles iespējas, kā arī iepazīsi jomā strādājošos speciālistus, iegūsi jaunus kontaktus.
  • Ja pēc fizikas studijām plāno savu karjeru veidot industrijā produktu izstrādes jomā, Tev noderēs zināšanas, kā pārdot savu ideju / produktu, kā arī zināšanas par “user experience” (lietotāja pieredzi). “Lietotāja pieredze” ietver cilvēku priekšstatus par Tava produkta lietderību, lietošanas ērtumu un efektivitāti. 
Informācija sagatavota sadarbībā ar: 
LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti (Ģirts Barinovs, Guntars Kitenbergs);
LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtu (Lāse Mīlgrāve);
LU Ķīmiskās fizikas institūtu (Krišjānis Buks);
SIA Lightspace Technologies (Roberts Zabels, Mārtiņš Narels);
SIA CENOS (Malvīne Nelda Strakova).

 

Publicēts 2022. gada 23. decembrī