Intervija ar Jāni Seglenieku,

AS Sadales tīkls elektromontieri

Kā Tu izvēlējies darbu AS Sadales tīkls enerģētikas nozarē?

Mani jau kopš bērnības ir interesējusi inženierzinātne. Varbūt ne tik izteikti elektrība, bet tehniskas lietas noteikti padevās labāk nekā māksla un  mūzika. Es sapratu, ka bez elektrības mūsdienās vairs nevaram dzīvot, tās attīstībā ir bijis liels progress. Pēc vidusskolas uzreiz iestājos Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, un šogad jāaizstāv bakalaura grāds.

Mācību  praksi izgāju elektromontāžas uzņēmumā. Pēc kāda laika nosūtīju AS “Sadales tīkls” pieteikumu un CV. Saņēmu uzaicinājumu uz darba interviju, un tagad strādāju par elektromontieri.

Kādi ir elektromontiera pienākumi?

AS ”Sadales tīkls” ir vairākas struktūrvienības, kurās katrā strādā vairāki elektromontieri, un katrā no tām elektromontieru pienākumi un atbildība ir nedaudz atšķirīga. Es pārstāvu Elektroenerģijas uzkaites funkciju un mani darba pienākumi ir savādāki kā, piemēram, Remonta un celtniecības funkcijas elektromontierim.   

Darbu sākam astoņos no rīta. Uzliekam vispirms sinhronizēt rokas termināli, kas ir speciāls elektromontiera darba instruments. Tā uzzinām par jaunajiem un ienākošajiem uzdevumiem. Šo darbu izpildi organizē meistars, kurš savukārt tos saņēmis no klientu centra vai no citām AS “Sadales tīkls” struktūrvienībām. Pārskatu uzdevumus un veicu darbu plānošanu, kādā secībā tos veikšu. Problēmu un neskaidrību gadījumos zvanu klientiem un noskaidroju precīzu informāciju.

Visvairāk sūdzas par to, ka skaitītājs pieskaita par daudz notērētās enerģijas vai skaitītājs ir bojāts.

Tad  vēl ir jaunu objektu pieslēgšanas, atslēgšanas, klientu maiņas, kas prasa uzskaišu pārbaudi, dažādu tehnisku ķibeļu novēršana. Kad darba plāns dienai ir sagatavots, pie elektrotehniķa nepieciešamības gadījumā saņemu specifiskos darba instrumentus un pēc tam ar auto izbraucu uz objektiem. Atgriežos ap puspieciem. Darba diena mums ir astoņas stundas.

Vēl veicam gada plānā paredzētos uzdevumus. Pašreiz aktuāla ir viedo elektroskaitītāju uzstādīšana. Sistēmā vēl ir nepilnības, un ne vienmēr dati precīzi nolasās. Transformatoros t.s. koncentratori nolasa datus, diemžēl gadās, ka dati līdz tam  nenonāk. Ar klēpjdatorā esošo speciālu programmu varam “izķert” kļūmes. Tad traucējuma zonā uzstādām speciālus filtrus, kas ļauj attālināti nolasīt skaitītājus.

Kāds ir darba ritms?

Birojā esmu maz. Diena paiet, braucot pa Rīgu uz objektiem. Pareiza maršruta plānošana pilsētā ļauj ieekonomēt laiku. Kad esmu birojā,  sagatavoju transportlīdzekļu atskaiti  par nobrauktajiem kilometriem. Ar rokas terminālu ievadu datus elektroniskajā datu reģistra sistēmā. Savukārt viedo skaitītāju datus ievadu ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā.

Vai darbā sanāk kontaktēties ar klientiem?

Jā, ik dienas. Ar klientiem sazinos pa telefonu un arī objektā uz vietas. 

Kādām ir jābūt rakstura īpašībām?

Vēlams būt nosvērtam. Klienti mums ir ļoti svarīgi. Sūdzības var izteikt dažādi. Bet, mierīgi runājot un izprotot klientu, problēmu ātri atrisinām.

Šajā darbā nepieciešama arī precizitāte, kā arī jāprot ātri izvērtēt situācijas un pieņemt lēmumus. Darbā noteikti ir jāievēro drošības noteikumi.

Kas Tev patīk savā darbā?

Pašreiz ļoti interesanti ir ieviest viedo skaitītāju sistēmu. Tur ir daudz jaunu tehnisku un radošu risinājumu. Darba ir daudz!

Kādas ir karjeras iespējas šajā nozarē?

Elektromontiera darbs ir ļoti labs karjeras izaugsmes iesākums. Ir iespējas strādāt energoražošanas uzņēmumos, kā, piemēram HES vai TEC, elektroapgādes, elektrobūvniecības  un montāžas uzņēmumos - saņemot sertifikātu, var strādāt pie būvniecības projektu izstrādes vai augstsprieguma līnijās.

Atjaunots 2017. gada 17. februārī
Publicēts 2016. gada 6. oktobrī