Elektriķis
Elektromontiera darbs pēc elektroenerģijas piegādes bojājuma