Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot inženierzinātnes. Elektronikas inženierija pārklājas ar tādām radniecīgām jomām kā telemātika, telekomunikācijas, informācijas tehnoloģijas, mehatronika, kas atspoguļojas gan studiju programmu saturā, gan programmu nosaukumos. Augstākās izglītības pakāpju ietvaros ir plašas specializācijas iespējas.  

Augstākā izglītība - pamatstudijas
Augstākā izglītība - maģistrantūra
Augstākā izglītība - doktorantūra
  • Doktorantūras programmas (Inženierzinātņu doktors elektronikā, Inženierzinātņu doktors elektronikā un telemātikā, Inženierzinātņu doktors, Inženierzinātņu doktors informācijas tehnoloģijā; doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds)
Atjaunots 2019. gada 29. maijā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī