Meklēšanas rezultāti

Loģistikas vadītājs nosaka loģistikas procesu politiku organizācijā, atbild par kravu un pasažieru transportēšanas vai kravu pieņemšanas, nodošanas, glabāšanas un loģistikas risinājumu procesu nodrošināšanu, kontrolē loģistikas izmaksas, vada struktūrvienības personālu.
Hide enterprise
Hide profession
Lokomotīvju saimniecības tehniķis (mašīnists) organizē un veic vilces līdzekļa tehnisko apkopi un remontu un nodrošina vilces līdzekļa ekspluatēšanu, kontrolē vilces līdzekļa darbību, novērtē vilces līdzekļa tehnisko stāvokli un vada vilces līdzekli atbilstoši specializācijai.
Hide enterprise
Hide profession
Lopkopis - Profesija
Lopkopis veic lauksaimniecības dzīvnieku kopšanu, ēdināšanu, atražošanu un lopkopības produkcijas iegūšanu, uzglabāšanu un sagatavošanu realizācijai.
Hide enterprise
Hide profession
Lopu kāvējs - Profesija
Lopu kāvējs ir pārtikas rūpniecības nozares darbinieks, kurš veic dzīvnieku (liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, savvaļas pārnadžu) kaušanu, pārzina dzīvnieku anatomisko uzbūvi, prot strādāt ar kaušanā izmantojamām iekārtam un instrumentiem.
Hide enterprise
Hide profession
Maiznieks - Profesija
Maiznieks strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veicot maizes un miltu produktu ražošanu un ar to saistītus darbus.
Hide enterprise
Hide profession
Maksājumu speciālists veic maksājumu dokumentu pārbaudi un apstrādi, konstatē un novērš kļūdas, sagatavo ar darbu saistītās atskaites.
Hide enterprise
Hide profession
Mākslas terapeits - Profesija
Mākslas terapeits ir ārstniecības persona (ar specializāciju vienā no mākslas veidiem - vizuāli plastiskā māksla, deja un kustība, drāma, mūzika), kas palīdz klientam vai pacientam mākslas terapijas procesā pārvarēt daudzveidīgas veselības un sociālās problēmas.
Hide enterprise
Hide profession
Mākslas zinātnieks - Profesija
Mākslas  zinātnieks analizē, pēta  un salīdzina mākslas darbus vai arhitektūru realitātē (muzejos, izstāžu zālēs, privātkolekcijās, mākslinieku darbnīcās, pilsētvidē, ainavā), kā arī repodukcijās un fotoattēlos.
Hide enterprise
Hide profession
Mārketinga projektu vadītājs organizē un/vai veic tirgus izpēti, analizē tirgus izpētes rezultātus, izstrādā tirdzniecības / pakalpojumu sniegšanas plānu un organizē tā īstenošanu, veic pasākumus produktu virzīšanai tirgū, sagatavo un sniedz informāciju pircējam par pārdodamo preci vai pakalpojumu.
Hide enterprise
Hide profession
Māsa (Vispārējās aprūpes māsa) veic pacientu aprūpi, piedalās ārstniecībā, vada pacientu aprūpes darbu, nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos.
Hide enterprise
Hide profession
Māsas palīgs - Profesija
Māsas palīgs strādā ārstniecības iestādē profesionālu ārstniecības personu vadībā un pacienta aprūpes komandas sastāvā savas kompetences ietvaros veic vispārējo un speciālo pacientu aprūpi.
Hide enterprise
Hide profession
Masieris - Profesija
Masieris ir ārstniecības persona, kas novērtē pacienta veselības stāvokli, izvērtē pacientam nozīmētās masāžas indikācijas un kontrindikācijas, izvēlas atbilstošāko masāžas veidu un veic ārstniecisko masāžu, tādējādi veicinot pacienta veselības, funkcionālā stāvokļa, dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanu un atjaunošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Mašīnbūves tehniķis ir mašīnbūves un metālapstrādes speciālists, kurš piedalās metālapstrādes procesa sagatavošanā, organizēšanā un realizēšanā.
Hide enterprise
Hide profession
Mēbeļu dizainers - Profesija
Mēbeļu dizainers izstrādā mēbeļu skices, veic materiālu izvēli un aprēķinus, kā arī piedalās izstrādājumu izgatavošanā atbilstoši radītajām skicēm.
Hide enterprise
Hide profession
Mēbeļu tapsētājs - Profesija
Mēbeļu tapsētājs izgatavo dažādu veidu tapsējumus, remontē un restaurē tos, veic dažādu mēbeļu izstrādājumu apvilkšanu, izmantojot tapsēšanas materiālus.
Hide enterprise
Hide profession
Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris (medicīnas iekārtu inženieris) izstrādā jaunas un pilnveido esošās medicīnas fizikālās tehnoloģijas, ierīces, iekārtas un sistēmas, pārzina medicīnisko ierīču, iekārtu, aparātu, instrumentu uzbūvi, darbības principus, izgatavošanas tehnoloģiju, izmantošanas nosacījumus un drošības aspektus.
Hide enterprise
Hide profession
Medicīnas fiziķis - Profesija
Medicīnas fiziķis strādā sadarbībā ar dažādu nozaru speciālistiem (inženieri, fiziķi, matemātiķi, ārstu, biologu u.c.), atbild par drošu, efektīvu jonizējošā un nejonizējošā starojuma izmantošanu pacientu diagnostikā un ārstēšanā.
Hide enterprise
Hide profession
Mehānikas inženieris projektē metālapstrādes, transportbūves, celtniecības, tirdzniecības u.c. nozaru iekārtas, ierīces un mašīnas, kā arī veic to pilnveidošanu un remontu.
Hide enterprise
Hide profession
Mehatroniķis - Profesija
Mehatroniķis veic automātisko iekārtu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju, apkalpo automātiskās iekārtas, kuras izmanto mehāniskās apstrādes, salikšanas, iepakošanas un citos tehnoloģiskajos procesos.
Hide enterprise
Hide profession
Metālapstrādes speciālists (skārdnieks) aviācijā remontē gaisa kuģa konstrukcijas metāla elementus saskaņā ar ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes dokumentāciju un instrukcijām.
Hide enterprise
Hide profession

Pages