Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot mehatronikas, inženiermehānikas vai mašīnbūves jomā.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

  Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma

   Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma

    Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma

    Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma

      

     Atjaunots 2021. gada 25. novembrī
     Publicēts 2018. gada 31. maijā