Viesnīcas vadītājs nosaka un formulē viesnīcas darbības pamatprincipus, plāno un vada darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, saskaņā ar likumdošanu un nozares normatīvajiem aktiem.

Viesnīcas vadītājs darbā:
 • vada viesnīcas darbu, īsteno noteikto mērķu izpildi;
 • plāno budžetu, seko līdzi viesnīcas naudas apgrozījumam, ieņēmumiem un izdevumiem;
 • plāno uzņēmuma attīstību un veic tirgus izpēti, analizē piedāvājumu un pieprasījumu, kā arī seko līdzi notiekošajam viesmīlības sfērā valstī un ārpus tās;
 • organizē un kontrolē ikdienas darba procesu viesnīcā, pārraugot visus viesnīcas dienestus;
 • vada viesnīcas personālu: plāno darbinieku karjeru un attīstību, kā arī uzklausa darbinieku vēlmes, prasības, iebildumus, pārējo vadītāju priekšlikumus un izvērtē to efektivitāti un ieviešanas nepieciešamību;
 • kontrolē klientu apskalošanas standartu ievērošanu;
 • izstrādā un ievieš viesnīcā jaunus pakalpojumus dažādām mērķauditorijām;
 • izstrādā un realizē viesnīcas mārketinga stratēģiju;
 • uztur klientu datu bāzi, piesaista jaunus klientus, kā arī atbild uz klientu ierosinājumiem vai iebildumiem;
 • sadarbojas ar tūrisma firmām un citiem partneriem;
 • slēdz darba un sadarbības līgumus;
 • reģistrē un kārto viesnīcas dokumentāciju.
Darba aprīkojums:

lieto biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, kopētāju, faksa aparātu, fiksēto un mobilo tālruni; izmanto dažādas specializētas datorprogrammas (piemēram, grāmatvedības, viesnīcas rezervācijas u.tml.); lieto arī grāmatvedības dokumentāciju: preču pavadzīmju uzskaites žurnālu u.c.

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu, dažkārt darbs var būt arī vakaros vai brīvdienās; brauc uz tikšanām pie klientiem un sadarbības partneriem; viesnīcas vadītājam ir jābūt pieejamam jebkurā brīdī, kad tas nepieciešams viesiem vai darbiniekiem uzņēmumam un pakalpojumu kvalitātei būtisku jautājumu risināšanai; regulāri veic viesnīcas apgaitu; komunikācija ar klientiem var būt arī svešvalodās; iespējama konfliktsituāciju risināšana.

Darba iespējas:

var strādāt ar tūrismu saistītās iestādēs - viesnīcās, viesu mājās, moteļos.