Lai kļūtu par virsprokuroru ir nepieciešama augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs ar iegūtu jurista kvalifikāciju (vismaz maģistra grādu). Virsprokurora amatā var iecelt personu, kurai ir vismaz 10 gadus ilgs darba stāžs prokurora amatā vai vismaz piecus gadus ilgs darba stāžs Augstākās tiesas tiesneša amatā. Virsprokuroru uz noteiktu termiņu amatā ieceļ ģenerālprokurors.

Bakalaura studiju programma
Maģistra studiju programmas
Profesionālā maģistra studiju programma
Doktora studiju programma
Atjaunots 2024. gada 13. februārī
Publicēts 2021. gada 3. jūnijā