Saimniecības dienesta vadītājs viesnīcā organizē saimniecības dienesta ikdienas darbu – sastāda personāla (istabeņu, apkopēju, floristu, veļas mazgātāju u.c.) darba grafiku, apmāca personālu, uzrauga personāla darba kvalitāti, veic saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu pasūtījumus, organizē labošanas darbu veikšanu.

Saimniecības dienesta vadītājs darbā:
  • viesnīcā organizē saimnieciskā dienesta (istabeņu, veļas mazgātāju, apkopēju, floristu) ikdienas darbu (sadala darba uzdevumus, izsniedz mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus, nomaina un pasūta darba formas u.c.);
  • regulāri kontrolē viesnīcas publisko telpu un istabu tīrību;
  • sastāda saimnieciskā dienesta darba grafiku;
  • veic darbinieku atlasi, apmācību un kontroli;
  • nodrošina un kontrolē gultas veļas un dvieļu tīrību un kvalitāti viesnīcas istabās;
  • reģistrē un uzglabā atrastās un viesu atstātās mantas;
  • sastāda saimniecisko darbu sarakstu, informē tehnisko dienestu par nepieciešamajiem labošanas darbiem;
  • informē viesnīcas vadību par ārkārtas vai īpašām situācijām;
  • piedalās viesnīcas vadības rīkotajās sanāksmēs, kā arī rīko sanāksmes sava dienesta darbiniekiem;
  • ievēro noteikumus par viesu informācijas neizpaušanu.
Darba aprīkojums:

izmanto biroja tehniku, strādā ar datoru; ja nepieciešams, izmanto istabu tīrīšanas tehniku; valkā formas tērpu un piespraudi ar vārdu.

Darba apstākļi:

strādā telpās astoņu stundu darba dienu, darbs var būt arī brīvdienās un svētku dienās; uzraugot un pārbaudot kārtību un tīrību viesnīcā, daudz jāstaigā; jāstrādā ciešā sadarbībā ar citiem viesnīcas dienestiem.

Darba iespējas:

var strādāt viesnīcās.