Par viesu uzņemšanas dienesta vadītāju kļūst karjeras izaugsmes ceļā, vispirms strādājot par viesu uzņemšanas dienesta speciālistu. Izglītības iespējas ir ļoti dažādas. Var mācīties profesionālo skolu programmās pēc 9. klases vai 12. klases, kā arī apgūt profesiju kvalifikācijas kursos. Vidējā vadītāja līmeņa kvalifikāciju var apgūt arī studējot augstskolā.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, mācību ilgums 4 gadi, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības, mācību ilgums 1,5 - 2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība - pamatstudijas

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, mācību ilgums 2 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2021. gada 5. februārī
Publicēts 2012. gada 14. novembrī