Viesu uzņemšanas dienesta vadītājs organizē un uzrauga viesu uzņemšanas dienesta darbu.

Viesu uzņemšanas dienesta vadītājs darbā:
  • veic viesu uzņemšanas dienesta darba uzskaiti un sagatavo atbilstošo dokumentāciju;
  • piedalās personāla atlasē;
  • organizē viesu uzņemšanas dienesta darbinieku mācības atbilstoši viņiem nepieciešamajām kompetencēm;
  • kontrolē klientu apkalpošanas standartu ievērošanu;
  • organizē un vada dienesta darba sanāksmes;
  • risina konflikta un problēmu situācijas;
  • ievēro noteikumus par viesu informācijas neizpaušanu.
Darba aprīkojums:

izmanto datoru, printeri, kopējamo aparātu u.c. biroja tehniku, kancelejas piederumus, mobilo un fiksēto tālruni; lieto dažādas specializētas datorprogrammas (piemēram, rēķinu izrakstīšanas, viesnīcas rezervācijas u.tml.); strādā ar kases un kredītkaršu aparātiem, valkā formas tērpu un piespraudi ar vārdu.

Darba apstākļi:

darbs gan stāvot kājās, gan dienesta telpās pie rakstāmgalda; jāstrādā astoņu stundu darba diena, dažkārt arī brīvdienās, naktīs; pastāvīga saskarsme un komunikācija ar cilvēkiem, bieži jāstrādā spriedzes apstākļos (sevišķi tūrisma sezonā); jāuztur laipnības un viesmīlības gaisotne, jāievēro lietišķā etiķete.

Darba iespējas:

var strādāt viesnīcās, viesu mājās, moteļos.