Meklēšanas rezultāti

Sākumskolas skolotājs veic pedagoģisko darbību pirmsskolas un pamatizglītības pirmā posma izglītības programmās saskaņā ar izglītības standartiem un pirmsskolas izglītības vadlīnijām, plāno un īsteno mācību procesu atbilstoši izglītojamā attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem.
Hide enterprise
Hide profession
Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis veic pārtikas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus. Izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.
Hide enterprise
Hide profession
Sausās būves tehniķis organizē un veic sausās būves būvkonstrukciju montāžas darbus, vada sausās būves montētāju darbu, veic ārējo un iekšējo sienu apšuvuma, starpsienu konstrukciju, piekārto griestu, grīdas konstrukciju, logu, durvju, dizaina un citu konstrukciju montāžu.
Hide enterprise
Hide profession
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts nodarbojas ar transportlīdzekļu vai transportlīdzekļu sastāvu, traktortehnikas vērtības un tehniskā stāvokļa noteikšanu. Veic transportlīdzekļu bojājumu identificēšanu, novērtēšanu, atjaunošanas izdevumu aprēķināšanu. Pārbauda izstrādājumu kvalitāti. Piedalās ceļu satiksmes negadījumu izpētē.
Hide enterprise
Hide profession
Scenogrāfs - Profesija
Scenogrāfs ir mākslinieks, kurš nodarbojas ar telpas mākslinieciskā tēla risinājumiem teātra, operas, baleta un citām izrādēm. Scenogrāfa uzdevums – izrādes tēmu paust skatuviskā valodā, lietojot vizuālās mākslas pamatlīdzekļus.
Hide enterprise
Hide profession
Šefpavārs - Profesija
Šefpavārs vada ēdināšanas uzņēmuma virtuves darbu, apmāca jaunos darbiniekus, sastāda ēdienkarti, rūpējas par produktu sagādi, uzrauga ēdienu gatavošanas procesu un sniedz palīdzību pavāriem ēdienu gatavošanā un noformēšanā, nepieciešamības gadījumā var aizvietot jebkuru pavāru.
Hide enterprise
Hide profession
Sekretāre - Profesija
Sekretārs kvalificēti organizē un vada dokumentu pārvaldības procesu uzņēmumā, nodrošina dokumentu apriti, saņem, reģistrē un nosūtīt dokumentus, organizē sanāksmju norisi un protokolēšanu, lietišķās tikšanās un darījuma braucienus, pārzina dokumentu arhivēšanu, pārzina uzņēmuma struktūru un procesus.
Hide enterprise
Hide profession
Siltumenerģētikas tehniķis var strādāt siltumenerģiju ražošanas, sadales un iekārtu apkalpošanas uzņēmumos par atbildīgo speciālistu. Tāpat var strādāt citos uzņēmumos un iestādēs par siltumtehnisko iekārtu montāžas darbu veicēju vai siltumenerģijas avotu un apgādes sistēmu projektētāju, siltumenerģijas ražošanas un sadales struktūrvienības vadītāju.
Hide enterprise
Hide profession
Siltumtehnisko iekārtu ekspluatācijas inženieris (siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieris) veic siltumenerģētisko un siltumtehnisko iekārtu uzstādīšanu, veic un uzrauga tehnoloģiskos mērījumus un procesu automātisko vadību, vada iekārtu pārbaudes, montāžas, modernizācijas un remonta darbus, sagatavo materiālus darbinieku apmācībai.
Hide enterprise
Hide profession
Sistēmanalītiķis - Profesija
Sistēmanalītiķis pamatā strādā programmatūru izstrādes uzņēmumos, izstrādā jaunas informācijas sistēmas vai pilnveido esošās sistēmas, spēj izstrādāt sistēmas prasības atbilstoši funkcionalitātes un kvalitātes nosacījumiem.
Hide enterprise
Hide profession
Sistēmbibliotekārs - Profesija
Sistēmbibliotekārs strādā zinātniskajā, publiskajā, speciālajā vai mācību iestādes bibliotēkā, studiju resursu centrā vai citā informācijas iestādē, kur izstrādā un pārvalda attiecīgās iestādes informācijas sistēmas (sistēma, kas apstrādā krājumu, automatizē bibliotēkas darba procesus un nodrošina lasītājiem informācijas pieejamību, glabā informāciju par apmeklētajiem, izsniegtajām grāmatām u.c. resursiem).
Hide enterprise
Hide profession
Sistēmu administrators nodrošina datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbaspēju lietotāju vajadzībām, projektē, konfigurē un administrē datorsistēmas un datortīklus, nodrošina informācijas aizsardzību un drošību, sniedz tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem, sagatavo nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) ir ārstniecības persona, kura veic sejas un ķermeņa skaistumkopšanas procedūras, strādājot ar kosmētikas produktiem un medicīniskām tehnoloģijām.
Hide enterprise
Hide profession
Skaitļotāju/sistēmu inženieris izstrādā, pārbauda un uztur jaunas datorprogrammas, sagatavo programmu specifikācijas, piedāvā risinājumus programmu pilnveidei atbilstoši lietotāju prasībām.
Hide enterprise
Hide profession
Skaņu operators - Profesija
Skaņu operators nodrošina pasākumu apskaņošanu, veic skaņas ierakstīšanu, sagatavoto audio materiālu (mūzikas, balss, skaņu efektu) atskaņošanu, veic elektroniskās aparatūras izvietošanu, strādā ar mikrofoniem, skaņas pastiprinātājiem, skaņu pultīm un skaņu ieraksta iekārtām.
Hide enterprise
Hide profession
Skaņu režisors - Profesija
Skaņu režisors ar mūzikas ierakstu un apskaņošanas tehnoloģijām veic publisku pasākumu apskaņošanu un skaņu ierakstus.
Hide enterprise
Hide profession
Sliežu ceļu saimniecības tehniķis nodrošina sliežu ceļu pilnu ekspluatāciju (izpēti, remontdarbus, uzraudzību) atbilstoši instrukcijām, ievērojot nozares noteiktos standartus.
Hide enterprise
Hide profession
Smago spēkratu mehāniķis plāno un veic smago spēkratu (tehnikas, kas tiek nodarbināta būvniecībā, mežizstrādē, lauksaimniecībā, ceļu būvē un citās nozarēs) pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu. Konstatē un novērš spēkratu defektus. Veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Sociālais aprūpētājs sniedz aprūpes pakalpojumus personām, kurām vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un nodrošināt pamatvajadzības.
Hide enterprise
Hide profession
Sociālais darbinieks - Profesija
Sociālais darbinieks identificē klienta sociālās problēmas, izvērtē situāciju, novērtē klienta prasmes un stiprās puses, kā arī palīdz klientiem atrast nepieciešamos resursus, lai risinātu problēmu. Sociālie darbinieki palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar nabadzību, vardarbību, atkarību, garīgajām saslimšanām u.c.
Hide enterprise
Hide profession

Pages