Izglītību iespējams apgūt augstākās izglītības pakāpē, studējot dažāda līmeņa profesionālo vai akadēmisko datorzinātņu programmās.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma

Profesionālā bakalaura vai profesionālā studiju programma pēc koledžas

Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma

Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2021. gada 3. decembrī
Publicēts 2013. gada 4. oktobrī