Izglītību iespējams apgūt augstākās izglītības pakāpē, studējot dažāda līmeņa profesionālo vai akadēmisko datorzinātņu programmās.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 2-3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Bakalaura studiju programma, 3 vai 4 gadi, bakalaura grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs:
Atjaunots 2019. gada 30. maijā
Publicēts 2013. gada 4. oktobrī