Intervija ar Sergeju Vinogradovu,

Rīgas TEC - 1 siltumtehnisko iekārtu ekspluatācijas inženieri

Kāpēc Tu izvēlējies kļūt par inženieri?

1988. gadā pēc astotās klases pabeigšanas iestājos Rīgas Industriālajā Politehnikumā mācīties par tehniķi tehnologu spiedveidņu un presformu ražošanā, kuru veiksmīgi pabeidzu 1992. gadā. Tajā pašā gadā iestājos Rīgas Tehniskās universitātes Mehānikas fakultātē. Otrajā kursā ar grupu bijām ekskursijā TEC-2.

Redzot katlus, tvaika turbīnas un palīgiekārtas, sapratu, ka tas mani interesē, un pieņēmu lēmumu saistīt savu dzīvi ar siltumenerģētiku.

1995. gadā ceturtajā kursā paralēli jau strādāju TEC-1 uz pusslodzi par siltumenerģētikas tehniķi. Pēc universitātes pabeigšanas sāku strādāt par katlu nodaļas meistaru. Kad 2005. gadā uzbūvēja jauno, mūsdienīgo staciju, pārgāju strādāt par siltumtehnisko iekārtu ekspluatācijas inženieri. Šajā amatā strādāju līdz šim brīdim.

Kāda ir Tava darba specifika?

TEC -1 ir viena no divām stacijām Latvijā, kura ir aprīkota ar unikālām iekārtām. Man ir jāorganizē ekspluatācijas un remonta darbi, kas tiek veikti, ievērojot ražotāju instrukcijas un Latvijas Republikas reglamentējošos dokumentus.

Vai Tavā darbā ir bijuši kādi īpaši izaicinājumi?

Kad sāku strādāt TEC-1 modernizētajā blokā, pirmo reizi notika gāzes turbīnu inspekcija, kuru veica speciālisti no Zviedrijas. Es pirmo reizi divus mēnešus diendienā strādāju ar ārzemju kolēģiem, komunicēju ar viņiem, izmantojot tehnisko angļu valodu.

Kādi ir Tavi galvenie pienākumi?

Galvenais mans uzdevums ir sekot termoelektrostacijas iekārtu darbībai. Kļūmju gadījumā nekavējoties tās jānovērš un jāveic remontdarbi vai jāpiesaista remontbrigādes. Piedalos pamatiekārtu un palīgiekārtu defektu apsekošanā pirms remonta darbiem un darba kvalitātes pieņemšanā pēc remonta. Organizēju profilaktiskos darbus iekārtām saskaņā ar profilaktisko darbu plāniem.

Veicu spiedieniekārtu kompleksu (katlu, tvertņu, cauruļvadu) un kravas celtņu apkalpošanu un uzraudzību, lai nepieļautu kaitējumus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi. Regulāri  veicu mehānisko iekārtu profilaksi un remontdarbus.  

Organizēju spiedieniekārtu kompleksu (katlu, tvertņu, cauruļvadu) tehniskās pārbaudes (ārējās, iekšējās, hidrauliskās), ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus un apjomus. Noformēju tehnisko dokumentāciju, veicu dokumentācijas uzskaiti un kontroli (iekārtu tehniskās pases, remontdarbu grafiki, tehniskās pārbaudes grafiki, rasējumi, shēmas, ekspluatācijas instrukcijas, tehniskie akti u.c.) Piedalos operatīvā personāla tehniskajās mācībās.

Kādas prasmes vai īpašības ir vajadzīgas, lai strādātu par inženieri?

Pirmkārt, augstākā izglītība attiecīgajā jomā, labas angļu valodas zināšanas - jāprot gan tehniskā valoda, gan sarunvaloda. Uzņēmums nodrošina ar regulārām apmācībām, jo profesionālās prasmes ir jāuztur, tehnoloģijas uzlabojas un mainās, jāzina visi jaunumi. Piemēram, esmu piedalījies kursos, kuros apgūst kravas celtņu tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību, gāzes saimniecību, spiedtvertņu ekspluatāciju un uzbūvi. Mūsu darbā ir labi jāpārzina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, Latvijas valsts standarti, ražošanas un iekārtu ražotāju instrukcijas.

Kas ir pievilcīgs šajā darbā un kas Tev sniedz gandarījumu?

Man ir ļoti interesanti strādāt ar tādām unikālām iekārtām, kādas ir mūsu elektrostacijā, un ir ļoti patīkami apzināties, ka šī iekārta rada siltumu un elektroenerģiju rīdziniekiem un Latvijas iedzīvotājiem. Tas, ka mājās un iestādēs deg gaisma un darbojas elektroietaises, ir arī mans neliels ieguldījums.

Kāda ir Tava tipiskā darba diena?

Mana darba diena sākas astoņos no rīta ar apgaitu un remontdarbu vietu apsekošanu. Man jāizsniedz norīkojumi uzturēšanas darbu veikšanai un jākontrolē remontdarbu process. Pēc tam jāpieņem salabotā iekārta ekspluatācijā.

Savā darbā man nākas rūpīgi iepazīties ar iekārtu tehniskajām un ekspluatācijas instrukcijām angļu valodā.

Gatavoju atskaites, sagatavoju atbildes par manu atbildības sfēru uz iedzīvotāju vēstulēm, aizpildu un uzturu darba žurnālu, kurā ierakstu padarīto.

Ko Tu teiktu jauniešiem, kuri vēlas mācīties par inženieriem?

Lai arī starp jauniešiem šobrīd programmētāja profesija ir populārāka nekā inženiera, no savas pieredzes varu teikt, ka siltumenerģijas nozare ir interesanta, perspektīva, daudzveidīga un vienmēr vajadzīga!

Atjaunots 2017. gada 20. februārī
Publicēts 2016. gada 6. oktobrī