Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot siltumenerģētikas jomā.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

   Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

   Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5 vai 2 gadi, profesionālais maģistrs siltumenerģētikā un siltumtehnikā:

     Augstākā izglītība – doktorantūra

     Doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds:
       Atjaunots 2019. gada 29. maijā
       Publicēts 2016. gada 6. oktobrī