Lai varētu strādāt par robotikas inženieri, ir jāiegūst augstākā izglītība robotikā, mehatronikā vai elektronikā. Precīzi tāda iegūstamā profesionālā kvalifikācija - robotikas inženieris - šobrīd nav pieejama, taču šai profesijai nepieciešamās zināšanas ir ietvertas robotikas, mehatronikas vai elektronikas studiju programmās.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, studiju ilgums 4- 4,5 gadi (pilna laika), 5,5 gadi (nepilna laika), 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaurs:

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, studiju ilgums 4,5 gadi (pilna laika), 5,5 gadi (nepilna laika), 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaurs elektronikā un automātikā:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Maģistra studiju programma, studiju ilgums 2 gadi, inženierzinātņu maģistrs intelektuālās robotizētās sistēmās:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par robotikas inženieri, tad skolā īpašu uzmanību pievērs matemātikas, fizikas, informātikas un svešvalodu apguvei.

Publicēts 2020. gada 31. janvārī