Intervija ar Vladimiru Varicki,

Rīgas TEC - 1 siltumenerģētikas tehniķi

Kā radās Tava interese par elektroenerģiju un darbu šajā jomā?

Iespējams, ka sekoju savam tēvam, kuram ir tehniskā izglītība un kurš strādāja par siltumtehniķi. Pēc 9. klases zināju, ka turpināt mācības vidusskolā nevēlos, jo gribēju apgūt tehniskas lietas.

Kur Tu mācījies?

Iestājos Rīgas Tehniskās koledžas profesionālās vidējās izglītības programmā “Elektriskie tīkli”, kuru pabeidzot, ieguvu elektriķa izglītību. Pēc tam turpināju mācīties Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, kur ieguvu bakalaura grādu elektrozinībās. Mācību ceļš beidzās ar studijām Rīgas Tehniskās universitātes maģistrantūrā elektroinženieru programmā. 

Kā veidojās Tava karjera?

Iesākās diezgan liktenīgi, jo uzaugu mājā, kas atrodas tieši blakus TEC - 1.  Bērnībā iedomāties nevarēju, ka mana darba vieta būs tieši šeit. Mācību  praksi profesionālās vidusskolas laikā izgāju TEC - 2 apkalpojošajā elektromontāžas uzņēmumā. Kad 2005. gadā sāka būvēt jauno TEC - 1 ēku, mani uzaicināja darbā par  elektriķi, kur ar savu brigādi instalēju iekšējo apgaismojumu. Tad vēl neizpratu visu TEC - 1 darbības lauku un vērtību. Koledžas laikā strādāju par elektromontieri privātā elektrouzņēmumā.  Pēc koledžas beigšanas nosūtīju CV uz TEC – 2, un pēc pusgada saņēmu no AS “Latvenergo” piedāvājumu piedalīties konkursā uz  siltumenerģētikas tehniķa vakanci.  Kad sāku strādāt, mācījos vēl RTU dienas nodaļā. Vadība atbalstīja manas studijas un nāca pretī,  lai  varētu apmeklēt svarīgās lekcijas, mainījos ar  kolēģiem maiņām. 

Uzsvēršu, ka iepriekšējā darba pieredze ļoti ir noderējusi nākamajos darbos.

Kāds ir darba režīms un ritms?

Šis ir maiņu darbs. Maiņā strādājam 12 stundas divās maiņās: pa dienu no plkst. 07.00 līdz 19.00, tad seko divas nakts maiņas no plkst. 19.00 līdz 07.00, un nākamās četras dienas ir brīvas. Vienā maiņā esam četri kolēģi.

Mums ir sezonāla rakstura darbs.

Ar pilnu jaudu strādājam apkures sezonā, kamēr vasarā darbojamies ar zemākām slodzēm.

Šajā laikā varam veikt iekārtu remontdarbus, kas patiesībā nav nemaz tik mierīgi, jo jāveic daudzi iekārtu pārslēgumi, sagatavojot darba vietas drošai remonta darbu izpildei. Tas viss prasa lielu atbildību un  koncentrēšanos veicamajiem darbiem. Tāpēc es pat teiktu, ka ārpus apkures sezonas darbs operatīvajam pesonālam ir ļoti saspringts, jo jāseko iekārtām, kas joprojām atrodas ražošanas procesā, kā arī jākontrolē remonta darbu process.  

Kādiem mācību priekšmetiem ir nozīme šajā darbā?

TEC – 1 ražo gan siltumenerģiju, gan elektroenerģiju.

Tāpēc būtiski ir zināt un saprast fiziku, matemātiku, rēķināt uzdevumus galvā un zināt formulas.

Ja skolas un studiju laikā esi mācījies, tad visas teorētiskās zināšanās var pielietot darbā.

Vai tiešām jāzina formulas no galvas?

Jā, bet tikai pamatformulas elektrotehnikā un termodinamikā. Automātikas darbība balstās uz formulām un teoriju.  Siltumenerģētiķim  ir jāzina fizikālās mērvienības un jāprot brīvi tās konvertēt jebkurā virzienā. To māca skolā. Jo centīgāk mācies, jo vieglāk un interesantāk ir strādāt. Jo lielāks zināšanu apjoms, jo vieglāk un ātrāk strādājas.

Kā Tev pašam gāja skolā?

Skolas laikā fizikā man bija 8, matemātikā - ne tik labas sekmes. Koledžā sāku vairāk rēķināt, pārveidot mērvienības, tur arī radās nopietnāka interese.

Kādi ir Tavi darba pienākumi?

Pats galvenais ir  stacijas dispečera vadībā veikt pārslēgumus iekārtās, saskaņā ar inženieru izstrādātajām instrukcijām. Pārslēgumi nozīmē – iekārtu operatīvā stāvokļa maiņa, piemēram, iekārtu palaišana, apturēšana, elektroiekārtu pārslēgšana no pamatbarošanas uz rezerves barošanu bojājuma gadījumā. Uzraugu arī, lai  darbuzņēmēji, veicot remonta darbus TEC-1 teritorijā, ievērotu ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumus.

Darba dienu uzsākot, uzzinām no iepriekšējās maiņas kolēģiem, kas ir paveikts un  aktuāls, kādas iekārtas atrodas darba režīmā, remontā, rezervē, kādi ir uzdotie stacijas parametri  – siltumtīkla ūdens temperatūra, spiediens, elektriskās slodzes grafiks. Pārskatu operatīvo žurnālu, kurā tiek ierakstīts notiekošais maiņas laikā. Tad veltu laiku monitoringam jeb pārraudzībai, apskatu displejus, kas notiek tiešsaistē (on-line) ar iekārtām. Lielu daļu laika aizņem  apgaita jeb vizuālā apskate stacijā. Sekojam arī apkopes grafikam, ko sastādījuši TEC-1 inženieri, un veicam iekārtu profilaktiskos uzturēšanas darbus. 

Kādām ir jābūt rakstura īpašībām  šajā darbā?

Jābūt ļoti precīzam un atbildīgam. Stacijai ir jāstrādā nepārtraukti. Ja tā apstājas, tad   iedzīvotāji var palikt bez siltuma, karstā ūdens un elektroenerģijas. Tādēļ īpaša uzmanība jāpievērš ziemā, lai noturētu  spiedienu siltumtīklos, lai neaizsalst cauruļvadi. Pretējā gadījumā bez apkures ir iespēja palikt uz ilgu laiku. Jāspēj ātri reaģēt uz notiekošo un pieņemt pareizos lēmumus. Tajā pašā laikā jāseko stacijas dispečera rīkojumiem. Jāmāk sastrādāties komandā un komunicēt ar kolēģiem.

Jābūt mierīgam un precīzam, nedrīkst baidīties no krīzes situācijām.

 Ārkārtas situācijās sakoncentrējos un rīkojos analītiski. Bailes rodas, ja nezini, ko darīt. Nedrīkst krist panikā, šādos brīžos var konsultēties pa rāciju ar kolēģiem. Jābūt arī labā fiziskā formā, jo ir vairāk par simts mehāniskajiem aizbīdņiem, ko atkarībā no situācijas, ar rokām nākas aizvērt vai atvērt.

Ko Tev pašam vislabāk patīk darīt?

Stacija darbojas automātiskā režīmā, taču kādreiz notiek darba režīma svārstības. Tad jāpārņem automātika manuālā vadībā caur datoru un jānovērš stacijas darba režīma svārstību cēlonis. Man patīk atrast un atrisināt problēmu, saprast, kāpēc tā radusies.

Vai Tu paralēli arī papildini zināšanas?

Pašam vajag meklēt un lasīt tehnisko literatūru. Sekoju līdzi enerģētikas jaunumiem pasaulē, kā attīstās zaļā un atjaunojamā enerģija. Arī uzņēmums regulāri nodrošina mācības un iespēju uzlabot savu profesionālo kvalifikāciju.

Mūsu darbā zināšanu apjoms ir liels, un, lai arī daudz zinām no galvas, mūsu galvenajā vadības pultī (telpā) atrodas neliela bibliotēka, kurā var pameklēt tehnisko informāciju, ja gadās ko piemirst. Un tas jau ir cilvēcīgi.

Atjaunots 2017. gada 20. februārī
Publicēts 2016. gada 6. oktobrī