Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot siltumenerģētikas jomā.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programma

Profesionālā maģistra studiju programma

Atjaunots 2024. gada 7. februārī
Publicēts 2016. gada 6. oktobrī