Meklēšanas rezultāti

Metinātājs - Profesija
Metinātājs veic metināšanas darbus, izmantojot iekārtas atkarībā no metināmā materiāla, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem, izgatavo metālizstrādājumus un konstrukcijas, veic montāžas un remonta darbus.
Hide enterprise
Hide profession
Meža aizsardzības un ugunsdzēsības vadītājs izstrādā ugunsdzēsības, meža ugunsdrošības un meža aizsardzības kārtību un vadlīnijas, plāno atbilstošos pasākumus, to īstenošanu un budžetu.
Hide enterprise
Hide profession
Meža mašīnu operators strādā ar meža apsaimniekošanas darbiem paredzētām speciālām meža mašīnām, veic koku zāģēšanu un apstrādi, kokmateriālu pievešanu līdz ceļmalas krautuvei, kā arī celmu raušanu, ciršanas atlieku saiņošanu un pārstrādi kurināmās koksnes šķeldās.
Hide enterprise
Hide profession
Mežsaimniecības inženieris var vadīt mežsaimniecības uzņēmumu vai uzņēmuma struktūrvienību, strādāt mežsaimniecības valsts iestādēs un citās organizācijās kā vadītājs, mežsaimniecības konsultants, padomnieks, kā arī veikt zinātniskās pētniecības darbu mežsaimniecības nozarē.
Hide enterprise
Hide profession
Mežsaimniecības tehnologs vada meža atjaunošanu un meža ieaudzēšanu - plāno un vada meža sēklkopības un kokaudzētavas darbus, mežaudžu kopšanu, kokmateriālu sagatavošanu un realizāciju, pārzina mežsaimnieciskajos darbos pielietojamās mašīnas un  instrumentus, darba rīkus, nodrošina vidi saudzējošu ražošanas procesu.
Hide enterprise
Hide profession
Mežsaimnieks - Profesija
Mežsaimnieks plāno un veic meža kopšanu, stādīšanu, meliorācijas sistēmas uzturēšanu, uzrauga ugunsdrošību, organizē apsaimniekošanas darbus un atkritumu savākšanu pārraudzībā esošajā meža teritorijā.
Hide enterprise
Hide profession
Mežzinis - Profesija
Mežzinis veic mežsaimniecības aktivitāšu vadību un organizēšanu. Pienākumi atkarīgi no jomas (mežsaimniecība, meža un vides aizsardzība, ugunsapsardzība, medību uzraudzība, juridiskā / administratīvā), kurā mežzinis strādā.
Hide enterprise
Hide profession
Mikrobiologs - Profesija
Mikrobilogs pēta mikroorganismus un to izmantošanas iespējas. Mikrobiologus iedala sekojošās specialitātēs: zinātnes mikrobiologi; vides mikrobiologi; gēnu inženierijas mikrobiologi; medicīnas mikrobiologi, farmācijas mikrobiologi un pārtikas rūpniecības mikrobiologi.
Hide enterprise
Hide profession
Militārā policija - Profesija
Militārā policija ir Nacionālo bruņoto spēku (NBS) kaujas atbalsta vienība un tās pamatuzdevums ir aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.
Hide enterprise
Hide profession
Modes dizainers - Profesija
Modes dizainers rada, zīmē un izstrādā apģērbu kolekcijas, pārzina apģērbu konstrukciju veidošanas principus un tekstilmateriālu pielietojumu.
Hide enterprise
Hide profession
Mugurkaula ķirurgs - Profesija
Mugurkaula ķirurgs ir ārsts traumatologs ortopēds ar apakšspecialitāti “Mugurkaulāja ķirurgs”, kas diagnosticē un ārstē mugurkaulāja saslimšanas, tostarp veic mugurkaula operācijas.
Hide enterprise
Hide profession
Multimediju dizaina speciālists sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā funkcionālus vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus multimediju produktus.
Hide enterprise
Hide profession
Muzejpedagogs - Profesija
Muzejpedagogs izstrādā un īsteno muzeja izglītojošo pakalpojumu projektus dažādām muzeja apmeklētāju mērķa grupām, piedalās muzeja ekspozīciju un izstāžu veidošanā.
Hide enterprise
Hide profession
Nagu kopšanas speciālists apkalpo klientus – veic manikīra un pedikīra procedūras, pielieto manikīra un pedikīra tehnoloģijas, profesionālo roku un kāju kopšanas kosmētiku.
Hide enterprise
Hide profession
Namdaris - Profesija
Namdaris izgatavo, montē, demontē un atjauno dažādu koka konstrukciju ēkas un būvē koka būvkonstrukcijas jaunbūvēs, atjaunojamās un pārbūvējamās ēkās un veic masīvkoku konstrukciju restaurāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs brigādē sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajam dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī, veicot diagnostiku un ārstēšanu, kā arī primāro veselības aprūpi.
Hide enterprise
Hide profession
Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs dispečercentrā sniedz pirmās palīdzības padomus pa tālruni izsaukuma vietā esošajiem, kamēr ierodas brigāde vai koordinē brigāžu nokļūšanu uz izsaukuma vietām un sniedz tām nepieciešamo atbalstu.
Hide enterprise
Hide profession
Neatliekamās medicīnas ārsts sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajam dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī, veicot diagnostiku un ārstēšanu, kā arī primāro veselības aprūpi.
Hide enterprise
Hide profession
Nekustamā īpašuma speciālists nodarbojas ar starpniecību nekustamo īpašumu (zemes, ēku, dzīvokļu) pirkšanā un pārdošanā, kā arī ar dažādu īpašumu iznomāšanu un izīrēšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Nesagraujošās testēšanas inspektors veic gaisa kuģa konstrukcijas elementu detalizētu pārbaudi, konstatējot plaisas, koroziju, nepilnības, u. tml., izmantojot nesagraujošas testēšanas metodes.
Hide enterprise
Hide profession

Pages