Profesionālā vidējā izglītība
Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības, mācību ilgums 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība - pamatstudijas
Bakalaura studiju programmas, studiju ilgums 3 - 4 gadi:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par multimediju dizaina speciālistu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: datorika; kultūra un māksla; latviešu valoda; svešvalodas; dizains un tehnoloģijas.

Publicēts 2021. gada 25. augustā