Militārās policijas vienībā ir iespēja tikt uzņemtam, ja iegūtā izglītība atbilst kādam no minētajiem nosacījumiem:
  • pēc iegūtas vismaz pamatizglītības, uzsākot profesionālo dienestu, karavīrs apguvis kareivja profesijas zināšanas un iemaņas Militārās pamatapmācības kursā (13 nedēļas). Video - Kas ir Militārās pamatapmācības kurss?;

  • Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā iegūts profesionālais bakalaura grāds sauszemes spēku militārajā vadībā - Leitnants (6. LKI);

  • pēc bakalaura vai maģistra grāda ieguves (jebkurā tematiskajā jomā), apgūta profesionālā studiju programma „Komandējošā sastāva virsnieks” (1 gads un 4 mēneši) Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā - Leitnants (6. LKI).

Uzņemot profesionālajā dienestā, tiek vērtēta ne tikai izglītība, bet arī personas atbilstība normatīvo aktu prasībām, piemēram, vecums, veselības stāvoklis, fiziskā sagatavotība un sodāmība.

Atjaunots 2023. gada 22. februārī
Publicēts 2022. gada 9. maijā