Meklēšanas rezultāti

Ofseta iespiedējs - Profesija
Ofseta iespiedējs izgatavo daudzveidīgus dažādas sarežģītības pakāpes iespieddarbus ofseta tehnoloģijā, izmanto poligrāfijas materiālus, atbilstošas ofseta iespiediekārtas, palīgiekārtas, aprīkojumu, instrumentus un mērierīces.
Hide enterprise
Hide profession
Operatīvais dežurants pieņem un reģistrē ziņas par likumpārkāpumiem un citiem notikumiem Iekšlietu ministrijas vienotajā datu bāzē (Vienotajā notikumu reģistrā), nodod saņemto informāciju policijas amatpersonām neatliekamo pasākumu veikšanai, sagatavo diennakts informatīvo notikumu kopsavilkumu, nodrošina nepārtrauktu visu neatliekamo policijas funkciju izpildi.
Hide enterprise
Hide profession
Operatīvās vadības pārvaldes priekšnieks atbild par notikumu operatīvo pārvaldīšanu valstī, nodrošina palīdzības izsaukuma numura „112” darbību, organizē dokumentu projektu sagatavošanu ugunsgrēku dzēšanas, glābšanas darbu un palīdzības izsaukuma numura „112” darbības jomā, izvērtē veikto ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu kvalitāti.
Hide enterprise
Hide profession
Optisko kabeļu tehniķis veic šķiedru optikas kabeļtīklu līniju montāžu, testēšanu un mērījumus, novērš bojājumus šķiedru optikas kabeļtīklā, sagatavo atbilstošo tehnisko dokumentāciju par veiktajiem darbiem.
Hide enterprise
Hide profession
Optometrists - Profesija
Optometrists ir ārstniecības persona, kura veic pacienta primāro redzes aprūpi, novērtē viņa redzes funkcijas un redzes orgānu struktūras, diagnosticē redzes anomālijas, nozīmē, izgatavo un pielāgo optiskos redzes palīglīdzekļus (brilles, kontaktlēcas vai speciālos līdzekļus).
Hide enterprise
Hide profession
Organizācijas (iestādes/uzņēmuma) vadītājs plāno, organizē un vada uzņēmuma darbu atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, misijai un mērķiem, kontrolē darbu izpildi, motivē darbiniekus, organizē un kontrolē uzņēmuma darbības funkcionālās jomas: ražošanas un pakalpojumu organizēšanu, kvalitātes vadību u.c.
Hide enterprise
Hide profession
Organizāciju psihologs izmanto psihologu darba principus un zinātniski pamatotas psiholoģiskās izpētes metodes organizācijās, darba vidē un darba vietās, lai uzlabotu produktivitāti, veselību, drošību, psiholoģisko labklājību, savstarpējās attiecības un darba dzīves kvalitāti.
Hide enterprise
Hide profession
Parfimērs - Profesija
Parfimērs patstāvīgi veic parfimērijas un kosmētikas produktu iegūšanas tehnoloģisko procesu vai tā daļu atbilstoši ražošanas un kvalitātes kontroles dokumentācijai.
Hide enterprise
Hide profession
Pārtikas produktu ražošanas speciālists plāno, organizē, uzrauga pārtikas produktu sagatavošanas, pirmapstrādes, ražošanas, iepakošanas, pēcapstrādes un uzglabāšanas procesus pārtikas ražošanas uzņēmumā un citās saistītajās organizācijās.
Hide enterprise
Hide profession
Pārtikas tehnologs - Profesija
Pārtikas un dzērienu tehnologs pārzina dzīvnieku, augu valsts un citas izcelsmes pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiju un tehnoloģijas pilnveidošanas jautājumus, pārzina tehnoloģiskā procesā lietotās iekārtas, organizē un veicina jaunu produktu izstrādi un ieviešanu ražošanā.
Hide enterprise
Hide profession
Pasažieru apkalpošanas aģents veic pasažieru apkalpošanu saskaņā ar aviokompāniju līgumu un lidostas prasībām.
Hide enterprise
Hide profession
Pasta nodaļas operators veic pasta sūtījumu pieņemšanu, apstrādi, izsniegšanu un sniedz citus pasta pakalpojumus klientiem.
Hide enterprise
Hide profession
Pastnieks - Profesija
Pastnieks veic preses, sūtījumu un pensiju piegādi, kā arī sniedz citus pasta pakalpojumus klientiem.
Hide enterprise
Hide profession
Pašvaldības policijas inspektors veic administratīvo pārkāpumu profilaksi, atklāšanu un novēršanu, nodrošina sabiedrisko kārtību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.
Hide enterprise
Hide profession
Pašvaldības policijas inspektors-glābējs nodrošina sabiedrisko kārtību pašvaldības teritorijā, veic drošības pasākumus uz ūdens, lai novērstu negadījumus, veic slīcēju glābšanu un sniedz pirmo palīdzību.
Hide enterprise
Hide profession
Pašvaldības policijas kārtībnieks veic administratīvo pārkāpumu profilaksi, atklāšanu un novēršanu, sagatavo administratīvās lietvedības materiālus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Hide enterprise
Hide profession
Pašvaldības policijas kārtībnieks-glābējs nodrošina sabiedrisko kārtību un drošību ūdens tuvumā, veic drošības pasākumus uz ūdens, lai novērstu negadījumus, veic slīcēju glābšanu un nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību.
Hide enterprise
Hide profession
Pašvaldības policijas vecākais inspektors vada operatīvās grupas darbinieku darbu, nodrošina sabiedrisko kārtību, veic administratīvo pārkāpumu profilaksi, atklāšanu un novēršanu, izskata personu iesniegumus.
Hide enterprise
Hide profession
Patruļdienesta kārtībnieks patrulē, nodrošina kārtību sabiedriskās vietās, novērš un pārtrauc administratīvos pārkāpumus, noskaidro vainīgos, sastāda protokolus, izskata lietas par šiem pārkāpumiem vai nodod tās izskatīšanai atbilstoši pakļautībai, sniedz nepieciešamo palīdzību operatīvo darbību veicējiem.
Hide enterprise
Hide profession
Pavāra palīgs - Profesija
Pavāra palīgs sagatavo iekārtas un aprīkojumu, veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, gatavo starpproduktus, ēdienus un piedevas, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju un pavāra norādījumus.
Hide enterprise
Hide profession

Pages